SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
kierunek:Administracja
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 3100 / niestac. 3100
więcej w Opłaty
Na tym kierunku także studia II stopnia
Strona Wydziału

Administracja

Myślicie, że praca urzędnika jest nudna i sztampowa, a studia przygotowujące do niej nie mogą być interesujące? Nic bardziej mylnego. Studia na kierunku Administracja to połączenie szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Kierunek Administracja ukończyło w Krakowskiej Akademii już blisko 5000 absolwentów.

Studia przygotowują do pracy urzędniczej w administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Studenci są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu znajomość zasad prawa i umiejętności zastosowania ich w praktyce. Uczą się skutecznej komunikacji, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, organizowania pracy i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent po zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Tytuł ten uprawnia go do podjęcia studiów II-go stopnia.

Wybrane zagadnienia realizowane podczas studiów:

 • rola administracji publicznej i jej instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa,
 • proceduralne aspekty stosowania prawa,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • prawo administracyjne,
 • postępowanie administracyjne,
 • metody i techniki zarządzania organizacjami,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • prawo pracy,
 • źródła polskiego prawa karnego,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • techniki pracy biurowej.

Studia stacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Wstęp do prawoznawstwa606
Logika w naukach prawnych606
Zaawansowane TPI z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
Filozofia z elementami etyki304
Podstawy teorii władzy publicznej304
Nauka administracji304
Historia doktryn politycznych i prawnych304
Warsztaty komunikacji interpersonalnej102
Wychowanie fizyczne300
Szkolenie BHP50
semestr
2Prawo konstytucyjne605
Prawo cywilne z umowami w administracji606
Język obcy302
Historia dyplomacji304
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń304
Ustrój organów ochrony i pomocy prawnej304
Prawo międzynarodowe publiczne304
Podstawy socjologii304
Wychowanie fizyczne300
semestr
3Prawo konstytucyjne605
Prawo Unii Europejskiej – zagadnienia systemowe305
Prawo administracyjne605
Język obcy302
Podstawy rachunkowości203
Podstawy praw konsumentów304
Prawo dyplomatyczne i konsularne304
Ekonomia304
semestrprzedmiotgodzinyECTS
4Prawo administracyjne605
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych606
Prawo finansowe304
Język obcy302
Prawa człowieka304
Prawo handlowe304
Organizacja ochrony zdrowia304
Organizacja służb ochrony porządku i bezpieczeństwa304
semestr
5Postępowanie administracyjne605
Prawo samorządu terytorialnego606
Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe303
Seminarium dyplomowe304
Język obcy302
Międzynarodowe prawo żywnościowe304
Ochrona własności intelektualnej – aspekty administracyjnoprawne304
Prawo obrotu nieruchomościami304
semestr
6Postępowanie administracyjne605
Prawo publiczne gospodarcze305
Seminarium dyplomowe + praca306
Praktyka1605
Pisma w postępowaniu podatkowym – warsztaty203
Dokumentacja w prawie administracyjnym – warsztaty203
Podstawy ochrony danych osobowych304

Studia niestacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Wstęp do prawoznawstwa406
Logika w naukach prawnych406
Zaawansowane TPI z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
Filozofia z elementami etyki204
Podstawy teorii władzy publicznej204
Nauka administracji204
Historia doktryn politycznych i prawnych204
Warsztaty komunikacji interpersonalnej102
Szkolenie BHP50
semestr
2Prawo konstytucyjne405
Prawo cywilne z umowami w administracji406
Język obcy302
Historia dyplomacji204
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń204
Ustrój organów ochrony i pomocy prawnej204
Prawo międzynarodowe publiczne204
Podstawy socjologii204
semestr
3Prawo konstytucyjne405
Prawo Unii Europejskiej – zagadnienia systemowe205
Prawo administracyjne405
Język obcy302
Podstawy rachunkowości153
Podstawy praw konsumentów204
Prawo dyplomatyczne i konsularne204
Ekonomia204
semestrprzedmiotgodzinyECTS
4Prawo administracyjne405
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych406
Prawo finansowe204
Język obcy302
Prawa człowieka204
Prawo handlowe204
Organizacja ochrony zdrowia204
Organizacja służb ochrony porządku i bezpieczeństwa204
semestr
5Postępowanie administracyjne405
Prawo samorządu terytorialnego406
Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe203
Seminarium dyplomowe204
Język obcy302
Międzynarodowe prawo żywnościowe204
Ochrona własności intelektualnej – aspekty administracyjnoprawne204
Prawo obrotu nieruchomościami204
semestr
6Postępowanie administracyjne405
Prawo publiczne gospodarcze205
Seminarium dyplomowe + praca206
Praktyka1205
Pisma w postępowaniu podatkowym – warsztaty153
Dokumentacja w prawie administracyjnym – warsztaty153
Podstawy ochrony danych osobowych204
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl