SERWIS
REKRUTACYJNY

Certyfikat KTE – język angielski

KTE English certificate

EN Text

Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego świadczy o umiejętnościach językowych posiadacza na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework – plik PDF) i uprawnia do wolnego wstępu na kierunek Filologia angielska oraz na specjalności wykładane w Krakowskiej Akademii w języku angielskim: Medicine, International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy oraz Management.

Egzamin certyfikujący organizowany jest w przypadku zebrania odpowiedniej grupy chętnych (oraz na koniec kursu przygotowującego na w/w kierunki)
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny – 180 minut
sprawdzian rozumienia tekstu słuchanego (10 pkt.),
sprawdzian rozumienia tekstu czytanego (10 pkt.),
praktyczna znajomość gramatyki i słownictwa (10 pkt.),
sprawdzian umiejętności tworzenia własnego tekstu (rozprawka / recenzja / opis; 10 pkt.)

Egzamin ustny – ok. 15 minut – 10 pkt.
temat do przygotowanej wypowiedzi i dyskusji (5 min. na przygotowanie),
temat do spontanicznej wypowiedzi

Cena egzaminu
250 zł
dla osób uczestniczących w kursie przygotowującym: bez opłaty

UWAGA! Proszę nie dokonywać żadnych wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia o zapisaniu na egzamin!

Zapisy na kurs

asendur@afm.edu.pl

w tytule maila proszę wpisać: egzamin certyfikujący z j. angielskiego,
w treści maila proszę wpisać: swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego

KTE English certificate

The KTE English certificate is a document certifying the holder’s English language proficiency level of B2 (Common European Framework of Languages). The certificate is accepted for enrolment to those faculties at the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University where English is the language of instruction (Medicine, Management, International Tourism, International Business, The International Relations and Cultural Diplomacy, English Philology).

The KTE exam consists of two parts: a written and an oral exam.
The written exam is 180 minutes long. It checks candidates’:
Listening skills (10 points) Reading skills (10 points) Use of grammar and vocabulary (10 points) Writing skills (10 points); possible types of composition:

  • ‘for and against’ essay,
  • review,
  • a descriptive composition

The oral exam lasts about 15 minutes and consists of two tasks:
A prepared oral presentation and discussion (5 minutes for preparation) A spontaneous presentation of a topic (no preparation time)

Candidates interested in taking the exam are asked to send in their application to the e-mail address below, stating their full name and a Polish telephone number:
asendur@afm.edu.pl

The exam fee is PLN 250.
The exam usually takes place sometime at the end of June or beginning of July.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян