SERWIS REKRUTACYJNY

Habilitacja
flag

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie „nauki prawne”

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia 28 października 2019 r. przyznała Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. To pierwsze tego rodzaju uprawnienie największej niepublicznej uczelni w Krakowie.

Przyznanie Krakowskiej Akademii uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach prawnych to efekt zaangażowania i aktywności naukowej pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, a także potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych przez nich badań naukowych. Jednocześnie stanowi to także potwierdzenie pozycji Wydziału jako wiodącego w zakresie nauk prawnych ośrodka akademickiego w kraju. Dla Wydziału i Akademii to znaczący etap w rozwoju instytucjonalnym. Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA uzyskał w ten sposób pełnię uprawnień akademickich i dołączył do grona najlepszych pod względem naukowym jednostek w Polsce w dyscyplinie nauki prawne.

W 2022 roku wynik ewaluacji dyscypliny „nauki prawne” potwierdził wysoki poziom prowadzonej na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA pracy naukowej w tej dyscyplinie, co skutkuje utrzymaniem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Więcej na stronie Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie „nauki medyczne”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w 2022 roku ewaluacji dyscyplin naukowych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie „nauki medyczne”

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie „architektura i urbanistyka”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w 2022 roku ewaluacji dyscyplin naukowych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie „architektura i urbanistyka”

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl