SERWIS REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie
wydział:Lekarski i Nauk o Zdrowiu
kierunek:Kierunek Lekarski
rodzaj:jednolite studia magisterskie
tryb:stacjonarne
ilość semestrów:12 semestrów (w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku)
cena za semestr:24 000
więcej w Opłaty
Kryteria przyjęć
Na tym kierunku także studia w języku angielskim
Strona Wydziału

Kierunek Lekarski

Program

Semestr 1
GodzinyECTSObszar
Fizyko-chemiczne podstawy życia 605B
Mikroskopowa budowa ciała353A
Układ kostno-mięśniowy927A + B
Podstawy obrazowania diagnostycznego202B + F
Biologia rozwoju prenatalnego615B
Jak być lekarzem151D
Psychospołeczne uwarunkowania zachowań453D
Jak się uczyć aby umieć151D
Śmierć w aspekcie biologicznym, społecznym i kulturowym151D
Medical English302D
Wychowanie fizyczne300WF
Szkolenie BHP50-
Semestr 2
GodzinyECTSObszar
Składniki żywej materii604B
Układ nerwowy i narządy zmysłów875A + B
Układ krążenia i oddechowy 905A + B
Człowiek i środowisko452B + C
Cytobiologia393B
Przygotowanie do praktyki pielęgniarskiej201F
Spotkanie z człowiekiem chorym281D
Historia medycyny101D
Medical English302D
Wychowanie fizyczne300WF
Fakultet302PF
Praktyka wakacyjna z zakresu opieki nad chorym1204PW
Semestr 3
GodzinyECTSObszar
Metabolizm i homeostaza303B
Układ pokarmowy 826A + B
Układ dokrewny i powłoki ciała 504A + B
Układ moczowo-płciowy 786A + B
Przestrzenna organizacja ciała443A
Psychospołeczne aspekty zdrowia i choroby 302D
Badanie podmiotowe302E
Informatyka i telemedycyna452G
Medical English302D
Semestr 4
GodzinyECTSObszar
Patologia ogólna 816C
Genetyka 453C
Podstawy mikrobiologii i parazytologii453C
Systemy obronne organizmu634C
Badanie przedmiotowe361E
Podstawy naukowego myślenia 452B
Zdrowie publiczne302G
Pierwsza pomoc z propedeutyką karetki361F
Medical English302D
Fakultet302PF
Praktyka wakacyjna w zakresie lecznictwa otwartego903PW
Praktyka wakacyjna w zakresie pomocy doraźnej301PW
Semestr 5
GodzinyECTSObszar
Patologia narządowa958C
Farmakologia I907C
Wprowadzenie do medycyny klinicznej
(w zakresie Pediatrii, Interny i Chirurgii)
17010E+F
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej453E
Higiena i epidemiologia452G
Semestr 6
GodzinyECTSObszar
Farmakologia II1057C
Pulmonologia704E + F
Kardiologia I754C
Dermatologia604B
Ocena wydolności układów życiowych402E + F
Propedeutyka psychiatrii453E
Analiza wybranych danych laboratoryjnych302B
Praktyka wakacyjna w zakresie chorób wewnętrznych1204PW
Semestr 7
GodzinyECTSObszar
Kardiologia II756E + F
Gastroenterologia I756E + F
Psychiatria615E
Klinika chorób kobiecych/Położnictwo754F
Medycyna ratunkowa473F
Immunologia kliniczna z alergologią503E
Anestezjologia i intensywna terapia453F
Semestr 8
GodzinyECTSObszar
Neurologia1056E + F
Gastroenterologia II805E + F
Chirurgia ogólna i traumatologia906F
Położnictwo/Klinika chorób kobiecych754F
Pediatria ogólna 603E
Fakultet302PF
Praktyka wakacyjna w zakresie intensywnej terapii602PW
Praktyka wakacyjna w zakresie pediatrii602PW
Semestr 9
GodzinyECTSObszar
Endokrynologia/Onkologia i opieka paliatywna755E + F / F
Choroby nerek i dróg moczowych685E + F
Choroby zakaźne604E
Okulistyka604F
Laryngologia 604F
Seksuologia i zaburzenia płodności453E + F
Medycyna sądowa z propedeutyką nauk sądowych513G
Medycyna paliatywna301E
Propedeutyka stomatologii151E
Semestr 10
GodzinyECTSObszar
Onkologia i opieka paliatywna/Endokrynologia755E + F
Medycyna rodzinna1307E + F
Geriatria453E
Choroby narządu ruchu463E + F
Hematologia503E + F
Deontologia i prawo lekarskie252G
Zaawansowana komunikacja z pacjentem201D
Fakultet302PF
Praktyka wakacyjna w zakresie chirurgii602PW
Praktyka wakacyjna w zakresie ginekologii i położnictwa602PW
Semestr 11
GodzinyECTSObszar
Choroby wewnętrzne PNK1368E
Pediatria PNK1368E
Medycyna rodzinna PNK604E
Psychiatria PNK684E
Specjalność do wyboru1366E / F
Medycyna kliniczna
- Wybrane aspekty medycyny klinicznej
- Najczęstsze choroby przewlekłe
- Stany zagrożenia życia
503E + F
Semestr 12
GodzinyECTSObszar
Choroby wewnętrzne PNK1368E + F
Chirurgia PNK1368F
Medycyna ratunkowa PNK684F
Ginekologia i położnictwo PNK684F
Specjalność do wyboru684E / F
Medycyna kliniczna
- Repetytorium medycyny klinicznej
- Ból jako problem medyczny
- Ćwiczenia praktyczne w CSM
503E + F

A – Nauki morfologiczne
B – Naukowe podstawy medycyny
C – Nauki przedkliniczne
D – Nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu
E – Nauki kliniczne niezabiegowe
F – Nauki kliniczne zabiegowe
G – Prawne i organizacyjne aspekty medycyny
H – Praktyczne nauczanie kliniczne (PNK)
PF – Przedmioty fakultatywne
PW – Praktyki wakacyjne
WF – Wychowanie fizyczne
CSM – Centrum Symulacji Medycznej

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl