Intensywny kurs języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców – kandydatów na studia w języku polskim w Krakowskiej Akademii

Intensywny kurs języka polskiego jako obcego prowadzony jest na poziomie B1 i B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
Kurs obejmuje realizację jednego pełnego poziomu zaawansowania (wg CEFR). Uczestnicy rozpoczynający kurs, których poziom określony został na podstawie testu plasującego jako pełne A2, ukończą go na poziomie B1; Uczestnicy rozpoczynający kurs na poziomie B1, ukończą go na poziomie B2.
UWAGA! NA KURS NIE SĄ PRZYJMOWANE OSOBY ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ A2!

W celu określenia poziomu swoich umiejętności językowych należy samodzielnie wykonać test plasujący. Jeżeli z testu Kandydat uzyska mniej punktów niż 30 to znaczy, że jego umiejętności są niewystarczające aby poradzić sobie na kursie na poziomie B1.

Opis kursu:
• Termin: 1–28 września 2022 r.
• Liczba godzin dydaktycznych: 120 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)
• Czas trwania kursu: 4 tygodnie, po 6 godzin dziennie
• Grupy: 10–15 osób
• Cena kursu:

 • 1600 PLN od Kandydata na studia w Krakowskiej Akademii;
 • 2000 PLN od pozostałych osób;
 • UWAGA! Wszyscy Kandydaci na kurs wpłacają kwotę 2000 PLN; po rozpoczęciu studiów Organizator kursu dokona zwrotu kwoty 400 PLN Kandydatom przyjętym na studia w Krakowskiej Akademii

Cena obejmuje:
• test plasujący na początku kursu,
• zajęcia kursowe,
• podręcznik,
• inne materiały dydaktyczne,
• testy sprawdzające,
• świadectwo potwierdzające ukończenie kursu oraz
• w przypadku grup realizujących poziom B2, egzamin certyfikujący.

Kandydaci, którzy zdadzą egzamin certyfikujący na poziomie B2, otrzymają certyfikat KTE dokumentujący znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2. Posiadanie certyfikatu B2 zwalnia studentów z obowiązku uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego akademickiego objętego planem studiów.

ZAPISY NA KURS
W celu zapisania się na kurs należy wykonać następujące czynności:

 1. zapoznać się z informacjami dot. kursu (powyżej);
 2. wykonać samodzielnie test plasujący, sprawdzić swoje odpowiedzi z kluczem; jeżeli wynik testu to 30 punktów lub więcej, to znaczy, że możesz zapisać się na kurs;
 3. wypełnić formularz zgłoszeniowy; UWAGA! Dane należy wpisać elektronicznie albo ręcznie, bardzo wyraźnie drukowanymi literami. W przypadku niewyraźnego zapisu danych osobowych lub numeru paszportu mogą pojawić się błędy w zaświadczeniu do celów wizowych.
 4. wykupić ubezpieczenie od kosztów leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obowiązujące na terytorium Polski na czas trwania kursu;
 5. dokonać opłaty za kurs: 2000 PLN (UWAGA! Cena kursu dla osób przyjętych na studia w Krakowskiej Akademii wynosi 1600 PLN – po rozpoczęciu studiów KTE dokona zwrotu 400 PLN uczestnikom kursu przyjętym na studia w KA; cena dla pozostałych kandydatów wynosi 2000 PLN); numer konta i dane do przelewu;
 6. przesłać: 1) formularz, 2) potwierdzenie wpłaty za kurs i 3) potwierdzenie ubezpieczenia na okres trwania kursu
  – drogą elektroniczną na adres: asendur@afm.edu.pl;
 7. po uzyskaniu e-mailowej informacji potwierdzającej zapisanie na listę kursantów,
 • kandydaci na studia w KA, którzy posiadają certyfikat B1, dokonują rejestracji on-line na studia oraz zgłaszają się do Działu Rekrutacji z kompletem dokumentów (osoby, które nie posiadają certyfikatu na poziomie przynajmniej B1, nie mogą złożyć dokumentów rekrutacyjnych do momentu uzyskania certyfikatu kończącego kurs lub innego). Wykaz potrzebnych dokumentów do złożenia przez kandydata na studia: na stronie Rekrutacji;
 • osoby, które nie planują studiować w KA – patrz: punkt 8;

8. odebrać w Dziale Rekrutacji KA zaświadczenie niezbędne do ubiegania się o wizę wystawione przez Organizatora kursu; w przypadku braku możliwości odbioru osobistego, prosimy o podanie dokładnego adresu do wysyłki lub wyznaczenie pełnomocnika do jego odbioru.

ZAPISY NA KURS TRWAJĄ DO 20 LIPCA 2022 ROKU

DANE DO PRZELEWU
Nazwa odbiorcy:
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.
ul. Herlinga-Grudzińskiego 1A lok. A218, 30-705 Kraków

Nr rachunku:
PKO Bank Polski SA Oddział w Krakowie
05 1020 2892 0000 5602 0146 3801

Tytułem:
Kurs języka polskiego

Dla przelewów zagranicznych:
SWIFT – BPKOPLPW
nr konta w standardzie IBAN: PL05102028920000560201463801
nr konta w standardzie NRB: 05102028920000560201463801

AKADEMIK
Uczestnicy kursu mogą skorzystać z zakwaterowania w akademiku (organizacja we własnym zakresie):
• Akademik ATOL ul. Grochowa 17, 33-332 Kraków; tel +48 12 662 68 50; http://domatol.insta-hostel.com/
• Akademik LivinnX ul. Romanowicza 4, 30-702 Kraków; https://livinnxpoland.pl/

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl