SERWIS REKRUTACYJNY

Kursy językowe – kurs przygotowawczy

Kurs przygotowawczy na kierunki: Filologia angielska, Lekarski w j. angielskim, International Business, International Tourism oraz International Relations and Cultural Diplomacy

Kurs przygotowawczy (doskonalący umiejętności językowe) z języka angielskiego.

Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin kończący kurs (poziom B2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego – CEFR) uzyskają certyfikat uprawniający do przyjęcia na kierunki wykładane w języku angielskim w Krakowskiej Akademii.
Oferujemy do wyboru 3 warianty kursu:

WARIANT 1 – SEMESTRALNY 90-GODZINNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B2
Na kurs przyjmowane są osoby, które posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje test sprawdzający poziom biegłości językowej. Kurs rozpocznie się w momencie zebrania grupy chętnych.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i odbywają się w małych grupach w blokach 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności od możliwości uczestników.

Cena kursu: 2200 zł

W cenie kursu:

 • 90 godzin zajęć
 • podręcznik
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • inne materiały dydaktyczne
 • testy cząstkowe
 • egzamin końcowy
 • świadectwo ukończenia kursu
 • certyfikat, w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

WARIANT 2 – SEMESTRALNY INTENSYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD POZIOMU B1 300-GODZINNY
Na kurs przyjmowane są osoby, które posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje test sprawdzający poziom biegłości językowej. Ten wariant kursu odbywa się wyłącznie w semestrze letnim i rozpocznie się w momencie zebrania grupy chętnych.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku po 4 godziny lekcyjne codziennie.

Cena kursu: 1250 EUR

W cenie kursu:

 • 300 godzin zajęć
 • podręczniki
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • inne materiały dydaktyczne
 • testy cząstkowe
 • egzamin końcowy
 • świadectwo ukończenia kursu
 • certyfikat, w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

WARIANT 3 – DWUSEMESTRALNY INTENSYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD POZIOMU A1 – 600-GODZIN
Na kurs przyjmowane są osoby, które posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. Kurs rozpocznie się w momencie zebrania grupy chętnych.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku po 4 godziny lekcyjne codziennie przez dwa semestry, od października do czerwca.

Cena kursu: 2000 EUR

W cenie kursu:

 • 600 godzin zajęć
 • podręczniki
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • inne materiały dydaktyczne
 • testy cząstkowe
 • egzamin końcowy
 • świadectwo ukończenia kursu
 • certyfikat, w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

Organizator: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.

ZAPISY NA KURS

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres asendur@afm.edu.pl. W tytule maila proszę podać: Kurs przygotowawczy, a w treści swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego oraz wariant kursu (1, 2 lub 3 według opisu powyżej), która Państwa interesuje. Kurs rozpocznie się w momencie zebrania grupy chętnych.

Zapisy na roczny kurs języka angielskiego trwają!

Informacje:

Certyfikat KTE – język angielski

Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego świadczy o umiejętnościach językowych posiadacza na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework – plik PDF) i uprawnia do wolnego wstępu na kierunek Filologia angielska oraz na specjalności wykładane w Krakowskiej Akademii w języku angielskim: Medicine, International Business, International Tourism, International Relations and Cultural Diplomacy, Film and TV Production Management oraz Management.

Egzamin certyfikujacy organizowany jest na koniec kursu przygotowującego na w/w kierunki oraz na życzenie, tj. w przypadku zebrania odpowiedniej grupy chętnych.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny – 180 minut
sprawdzian rozumienia tekstu słuchanego (10 pkt.),
sprawdzian rozumienia tekstu czytanego (10 pkt.),
praktyczna znajomość gramatyki i słownictwa (10 pkt.),
sprawdzian umiejętności tworzenia własnego tekstu (rozprawka / recenzja / opis; 10 pkt.)

Egzamin ustny – ok. 15 minut – 10 pkt.
temat do przygotowanej wypowiedzi i dyskusji (5 min. na przygotowanie),
temat do spontanicznej wypowiedzi

Cena egzaminu
dla osób uczestniczących w kursie: bez opłaty
dla kandydatów nie biorących udziału w kursie: 200 zł – Kontakt: asendur@afm.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać: egzamin certyfikujący z j. angielskiego, w treści maila: swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego).

UWAGA! Proszę nie dokonywać żadnych wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia o zapisaniu na egzamin!

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl