SERWIS REKRUTACYJNY

Placement

Placementwybór lektoratu języka obcego

Po przyjęciu na studia Student wybiera jeden z podanych poniżej języków obcych, którego uczył się wcześniej i będzie kontynuował jego naukę na poziomie nie niższym niż B1 (poziom średnio zaawansowany):

język angielski, język niemiecki, język rosyjski *, język francuski *, język hiszpański *, język włoski *

*UWAGA! Lektorat języka rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, jako lektorat obowiązkowy zostanie uruchomiony wyłącznie przy odpowiedniej liczbie zgłoszonych chętnych. W zależności od liczby zgłoszeń na dany język zajęcia mogą odbywać się:
a) dla studentów stacjonarnych w terminach zjazdów niestacjonarnych;
b) dla studentów niestacjonarnych w terminach od poniedziałku do piątku.

Lektoraty języka angielskiego oraz niemieckiego będą odbywały się zgodnie z wybranym przez studenta trybem studiów.

W celu określenia swoich umiejętności językowych i podjęcia dobrych decyzji dotyczących wyboru lektoratu przed wypełnieniem deklaracji wyboru języka obowiązkowego lektoratu należy wykonać test poziomujący (test, na podstawie którego określany jest poziom języka obcego Kandydata).
Test należy samodzielnie sprawdzić według załączonego klucza i porównać ze skalą poziomów biegłości języka.
Poziom umiejętności językowych wynikający z rozwiązanego testu należy wpisać w deklaracji wyboru języka, która stanowi część kwestionariusza osobowego składanego w Dziale Rekrutacji.

Testy poziomujące

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl