SERWIS
REKRUTACYJNY

Pliki do pobrania

Wzory podań, pełnomocnictw, zgód, zaświadczeń

Dla kandydatów na studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie:

 • Pełnomocnictwo – wzór (pełnomocnictwo musi być sporządzone w obecności pracownika Działu Rekrutacji Krakowskiej Akademii lub w obecności notariusza) plik PDF
 • Podanie do Rektora o wyrażenie zgody na złożenie dokumentów po terminie rekrutacji plik PDF
 • Podanie o miejsce w domu studenckim plik PDF
 • Informacja dla studium WF (jeżeli uprawiałeś lub nadal uprawiasz jakiś sport) plik PDF
 • Wzór oświadczenia składanego przez studenta kierunku lekarskiego ubiegającego się o kredyt na studia medyczne. plik PDF
 • Dla kandydatów na kierunek Aktorstwo: zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu skorzystania z konsultacji w formie online prowadzonych w ramach Poradni dla kandydatów plik PDF
 • Studia II stopnia: zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku studiów I stopnia (w przypadku ukończenia innej uczelni i chęci ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce) plik PDF
 • Druk rezygnacji ze studiów plik PDF

Dokumenty do pobrania w celu skorzystania ze zniżki w czesnym:

 • Zarządzenie w sprawie obniżenia czesnego dla studentów i absolwentów podejmujących studia na dodatkowym kierunku plik PDF
 • Dla absolwenta studiów podejmującego studia na drugim kierunku (załącznik nr 1) plik PDF
 • Dla studenta Krakowskiej Akademii podejmującego studia na drugim kierunku (załącznik nr 2) plik PDF
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян