SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
kierunek:Stosunki międzynarodowe
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 3100 / niestac. 3100
więcej w Opłaty
Na tym kierunku także studia II stopnia
Strona Wydziału

Stosunki międzynarodowe

Na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzony jest nabór na następujące ścieżki specjalizacyjne na studiach I stopnia

Ścieżki specjalizacyjne do wyboru od III semestru

  • Handel zagraniczny
  • Logistyka międzynarodowa
  • Współczesna dyplomacja

Ścieżki specjalizacyjne w formie studiów stacjonarnych:

  • International Business
  • International Relations and Cultural Diplomacy
  • International Tourism

Uruchomienie danej ścieżki specjalizacyjnej (na kierunku Stosunki międzynarodowe) zależy od ilości osób, które się na nią zapiszą. Określona ścieżka zostaje wprowadzona do programu nauczania, jeśli zapisze się na nią minimum 30 osób.

Ścieżki specjalizacyjne do wyboru od III semestru

ścieżka specjalizacyjna: Handel zagraniczny

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe i ścieżki specjalizacyjnej handel zagraniczny będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu teorii i historii stosunków międzynarodowych, konfliktów międzynarodowych, politologii, ekonomii i finansów, zarządzania, wzbogaconą o gruntowną znajomość problematyki handlu zagranicznego. Osoby, kończące ten kierunek i tę ścieżkę specjalizacyjną będą w stanie przewidywać zmiany w różnych sferach stosunków międzynarodowych w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społeczno – kulturowych, stosować podstawowe zasady i przepisy prawa międzynarodowego, gospodarczego i celnego, wykorzystywać znajomość instytucji międzynarodowych, w tym gospodarczych i finansowych, a także wykorzystywać wiedzę na temat rynku międzynarodowego dla opracowywania programów działania i podejmowania decyzji w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą, przygotowywać programy współpracy polskich instytucji z instytucjami Unii Europejskiej. Studia przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w integrującym się świecie, uczą technik negocjacyjnych, przygotowywania ofert handlowych, zawierania kontraktów, rozliczania transakcji, badania rynków zagranicznych, uczą jak skutecznie zarządzać firmą i promować jej działalność.

Zdobyta w czasie studiów wiedza ogólna umożliwia zatem absolwentom ścieżki specjalizacyjnej handel zagraniczny podjęcie pracy w instytucjach państwowych czy organizacjach zajmujących się współpracą gospodarczą z zagranicą. Z kolei wiedza szczegółowa z zakresu organizacji czy techniki handlu zagranicznego, środków zagranicznej polityki handlowej, rachunkowości zarządczej, marketingu międzynarodowego będzie pomocna w przypadku podjęcia pracy w firmach prowadzących działalność eksportową czy importową, a także realizujących inne formy współpracy gospodarczej z zagranicą. Dobra znajomość rynku wewnętrznego Unii Europejskiej umożliwia absolwentom podjęcie pracy w firmach krajowych prowadzących działalność na rynku unijnym a także pozwoli szukać zatrudnienia w firmach znajdujących się w innych państwach.

Wybrane przedmioty
• międzynarodowe stosunki gospodarcze
• międzynarodowa polityka handlowa
• ekonomika handlu zagranicznego
• organizacja i technika handlu zagranicznego
• wspólna polityka celna Unii Europejskiej
• ubezpieczenia w handlu zagranicznym
• marketing w handlu zagranicznym
• rachunkowość menedżerska
• transport i spedycja w obrocie międzynarodowym
• dokumentacja w handlu zagranicznym

ścieżka specjalizacyjna: Logistyka międzynarodowa

Studia z zakresu logistyki międzynarodowej to interdyscyplinarna wiedza o zarządzaniu procesami transportowo – spedycyjno – logistycznymi (TSL) w zinternacjonalizowanym przedsiębiorstwie. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe i ścieżki specjalizacyjnej logistyka międzynarodowa będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Pozna istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Powinien ponadto rozumieć istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.
Specjalistyczne przedmioty z dziedziny planowania strategicznego, zarządzania łańcuchem dostaw, ekonomiki transportu, ekologistyki, transportu i spedycji międzynarodowej, infrastruktury transportowo-logistycznej, umożliwiają poznanie uwarunkowań ekonomiczno-finansowych działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, istotę twórczego podejścia do biznesu oraz prawo normujące działalność logistyczną podmiotów gospodarczych. Pozwalają ponadto zrozumieć strategie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istotę i rodzaje konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych, misję i cele logistyki przedsiębiorstw i innych organizacji, a także znaczenie konkurowania jakością w logistycznej obsłudze klienta, uczą planowania, organizowania i realizowania procesów logistycznych w podmiotach gospodarczych oraz wdrażania systemowych rozwiązań logistycznych stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwijają umiejętności przewidywania oraz kształtowania konkurencyjności infrastruktury logistycznej na rynku międzynarodowym.

Wybrane przedmioty:
• międzynarodowe stosunki gospodarcze
• ekonomika handlu zagranicznego
• organizacja i technika handlu zagranicznego
• marketing usług logistycznych
• podstawy logistyki międzynarodowej
• eurologistyka
• zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami dostaw
• transport i spedycja międzynarodowa
• międzynarodowe i globalne strategie logistyczne
• dokumentacja transportowa i spedycyjna

ścieżka specjalizacyjna: Współczesna dyplomacja

Program studiów adresowany jest do osób ambitnych, kreatywnych, o szerokich zainteresowaniach związanych z problematyką polityki europejskiej i światowej, funkcjonowaniem struktur międzynarodowych, podmiotów prawa międzynarodowego, służby dyplomatycznej, regułami protokołu dyplomatycznego i organizacją pracy placówek dyplomatycznych. przygotowaniem korespondencji dyplomatycznej, zachowaniem się podczas oficjalnych spotkań, przyjęć i nieformalnych kontaktów dyplomatycznych.

Absolwenci studiów stosunki międzynarodowe i ścieżki specjalizacyjnej współczesna dyplomacja po dodatkowym przeszkoleniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będą mogli starać się o zatrudnienie w szeroko rozumianej służbie zagranicznej, dyplomatyczno-konsularnej, w strukturach organizacji unijnych i międzynarodowych. Studia przygotowują także do pracy w agendach administracji rządowej i samorządowej prowadzących bezpośrednie kontakty z zagranicą, jak również w instytucjach i firmach korporacyjnych o charakterze międzynarodowym.

Wybrane przedmioty:
• polityka zagraniczna RP i UE
• prawo dyplomatyczne i konsularne
• historia dyplomacji
• protokół dyplomatyczny
• zasady kreowania wizerunku
• warsztaty dyplomatyczne
• dyplomacja gospodarcza i kulturalna
• dyplomacja wielostronna
• retoryka i technika wystąpień publicznych

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl