SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
kierunek:Turystyka i rekreacja
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 3100 / niestac. 3100
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Turystyka i rekreacja

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja (profil praktyczny) stanowią ofertę edukacyjną kształcącą kadry na potrzeby rynku usług turystycznych i rekreacyjnych.

Program studiów jest skonstruowany tak, aby absolwent kierunku posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów przewiduje możliwość wyboru dwóch ścieżek specjalizacyjnych

  • hotelarstwo i przemysł spotkań
  • gospodarka turystyczna

Studia I stopnia w ramach ścieżki kształcenia hotelarstwo i przemysł spotkań mają na celu wyposażenie absolwenta w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiający podjęcie pracy w obiektach noclegowych turystyki (zwłaszcza w hotelach), w podmiotach wyspecjalizowanych w obsłudze segmentu podróży biznesowych (np. posiadających certyfikat PCO – Professional Congress Organisers), w tzw. „firmach eventowych”, w instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z programowaniem i organizacją spotkań, podróży motywacyjnych, wystaw, targów i wydarzeń. Nabyte w czasie studiów kompetencje zawodowe umożliwią także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie.

Studia I stopnia w ścieżce gospodarka turystyczna mają na celu wyposażenie absolwenta w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiający podjęcie pracy w przedsiębiorstwach turystycznych o różnym charakterze (biura podróży, biura przewoźników turystycznych, atrakcje turystyczne, urządzenia i obiekty infrastruktury turystycznej, informacja turystyczna itd.) a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych.
Niezwykle ważnym efektem kształcenia w specjalności gospodarka turystyczna będzie przygotowanie kompetentnych kadr dla potrzeb zarządzania turystyką w administracji państwowej a zwłaszcza samorządowej różnych szczebli. Szczególnie kompetencje te niezbędne są w procesie planowania rozwoju funkcji turystycznych, ocenie potencjału turystycznego i strategii jego wykorzystania, umiejętności organizacji przestrzeni turystycznej włącznie z racjonalizacją wyboru lokalizacji różnych przedsięwzięć gospodarki turystycznej. Uzyskane kompetencje zawodowe umożliwią również prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych.

Ukończenie studiów I stopnia i uzyskanie tytułu licencjata stwarza możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim (studia II stopnia) w naszej Uczelni na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych w ramach ścieżki specjalizacyjnej turystyka międzynarodowa lub w innych uczelniach posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia.

Wybrane przedmioty:
• geografia turystyczna świata, Europy i Polski,
• geografia społeczno-ekonomiczna,
• historia kultury i sztuki,
• prawo w turystyce i rekreacji,
• organizacja i logistyka imprez turystycznych i rekreacyjnych,
• systemy informacji i rezerwacji w turystyce,
• marketing usług turystycznych,
• informatyczne systemy zarządzania hotelem i przedsiębiorstwem turystycznym,
• organizacja i logistyka kongresów i konferencji (przemysł spotkań MICE),
• samorząd terytorialny i administracja państwowa w turystyce,
• projektowanie przedsięwzięć turystycznych,
• metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych.

Program studiów przewiduje obowiązkowe uczestnictwo w warsztatach specjalistycznych, ćwiczeniach terenowych, wyjazdach turystycznych i odbycie praktyk zawodowych zgodnych z wybraną specjalizacją (6 miesięcy).
Ukończenie studiów umożliwia także, uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie wykonywania (pełnienia) funkcji pilota wycieczek, umiejętności posługiwania się systemem informacji i rezerwacji AMADEUS oraz daje kompetencje związane z obsługą gościa hotelowego.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl