SERWIS REKRUTACYJNY

Akty prawne

Akty prawne

Uchwały Senatu Krakowskiej Akademii w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2021/2022

  • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022 (zmieniona Uchwałą z dnia 28 stycznia 2021 r., 3 marca 2021 r. oraz 14 kwietnia 2021 r.) – plik PDF
  • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 (zmieniona Uchwałą z dnia 16 września 2020 r., 9 grudnia 2020 r., 3 marca 2021 r. oraz 14 kwietnia 2021 r.) – plik PDF

Odpłatność za studia dla rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 31/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022 – plik PDF
  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 32/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za studia na kierunku lekarskim dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 – plik PDF

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 43/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów – plik PDF

Regulamin studiów

Inne

  • Zarządzenie Rektora nr 16/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie obowiązkowych kursów języka polskiego dla cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim w Krakowskiej Akademii – plik PDF
  • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (zmieniona Uchwałą Senatu z dnia 20 marca 2020 r. , 3 marca 2021 r., 30 czerwca 2021 r. oraz 29 września 2021 r.) – plik PDF
  • Zarządzenie Rektora z 23 marca 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za potwierdzanie efektów uczenia się – plik PDF

Plany (syllabusy) i programy studiów dostępne na stronach wydziałów:

Uchwały Senatu Krakowskiej Akademii w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2022/2023

  • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023 (zmieniona Uchwałą z dnia 29 września 2021 r.) – plik PDF
  • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 – plik PDF

Zakończone rekrutacje – uchwały, zarządzenia

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl