SERWIS
REKRUTACYJNY

Akty prawne

Uchwały Senatu Krakowskiej Akademii w sprawie warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2023/2024

  • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024 – plik PDF. Obwieszczenie Rektora o sprostowaniu błędu – plik PDF.
  • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024 (zmieniona Uchwałą z dnia 12 lipca 2023 r.) – plik PDF

Odpłatność za studia dla rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024 – na stronie BIP
  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w sprawie opłat za studia na kierunku lekarskim dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 – na stronie BIP

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 oraz organizacji, terminów i trybu zaliczania semestru i roku studiów – Zarządzenie, Załącznik 1, Załącznik 2

Terminy zjazdów i podział na tury dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

Regulamin studiów

Inne

  • Zarządzenie Rektora nr 16/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie obowiązkowych kursów języka polskiego dla cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim w Krakowskiej Akademii – plik PDF
  • Uchwała Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (zmieniona Uchwałą Senatu z dnia 20 marca 2020 r. , 3 marca 2021 r., 30 czerwca 2021 r. oraz 29 września 2021 r.) – plik PDF. Załącznik do Uchwały zmieniony Uchwałą Senatu z dnia 29 czerwca 2022 r. – plik PDF
  • Zarządzenie Rektora z 23 marca 2020 r. w sprawie zasad pobierania opłat za potwierdzanie efektów uczenia się (zmienione Zarządzeniem z dnia 10 maja 2022 r.) – plik PDF

Plany (syllabusy) i programy studiów dostępne na stronach wydziałów:

Zakończone rekrutacje – uchwały, zarządzenia

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян