SERWIS REKRUTACYJNY

Opłaty

Opłaty semestralne na I roku studiów w roku akademickim 2022/2023

(dodatkowo pobierana jest opłata rekrutacyjna oraz wpisowe)

Możliwość wpłat czesnego w ratach (na wyższych semestrach) na podstawie złożonego w dziekanacie oświadczenia o wyborze płatności ratalnej.

Kwoty w PLN (chyba że zaznaczono inaczej)

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE) 2022/23
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarnestacjonarneniestacjonarne
Administracja31003100Kosmetologia33003300
Architektura4400-Kryminologia i resocjalizacja33003200
Bezpieczeństwo narodowe31003000Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej35003300
Bezpieczeństwo wewnętrzne31003000Pedagogika stosowana31003000
Dietetyka32003100Pielęgniarstwo3750-
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna32003100Ratownictwo medyczne37503750
Filologia35003300Stosunki międzynarodowe31003100
Finanse i rachunkowość31003000Turystyka i rekreacja31003100
Informatyka i ekonometria33003200Zarządzanie31003000
International Relations
(International, Business; International Relations
and Cultural Diplomacy; International Tourism)
3750
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 2022/23
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarne
Aktorstwo6500-
Fizjoterapia37503750
Kierunek lekarski24000-
Kierunek lekarski w j. angielskim7500 EUR-
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna31003000
Prawo33003200
Psychologia33003200
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE) 2022/23
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarne
Administracja33003100
Architektura4400-
Bezpieczeństwo narodowe33003100
International Relations (International Business; International Relations and Cultural Diplomacy; International Tourism)3750
Kosmetologia33003100
Kryminologia i resocjalizacja33003100
Pedagogika33003100
Pielęgniarstwo37503750
Stosunki międzynarodowe33003100
Zarządzanie33003100

Opłata rekrutacyjna

Opłata jest uzależniona od sposobu kwalifikacji na studia


150 zł na kierunek Aktorstwo
100 zł na kierunki w języku angielskim – obcokrajowcy przystępujący do egzaminu z języka angielskiego
85 zł dla kandydatów na wszystkie pozostałe kierunki studiów

Wpisowe

Kandydat przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego lub potwierdzenia efektów uczenia się studia wpłaca wpisowe w wysokości 400 zł w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

Kandydat zakwalifikowany na studia na kierunku lekarskim wpłaca wpisowe w wysokości 2500 zł (625 euro) – opłatę wnosi się w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu.

W przypadku, gdy w uczelni studiują jednocześnie małżonkowie, rodzeństwo, albo jedno z rodziców i dziecko, osoba, która jako druga podejmie studia w uczelni opłaca wpisowe w wysokości 200 zł, o ile małżonek lub krewny studenta nie zalega z płatnościami na rzecz Uczelni

Absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia II stopnia oraz studenci i absolwenci uczelni podejmujący studia na drugim kierunkuzwolnieni z wpisowego.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:
PKO Bank Polski SA (PKO BP): 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków. Studenci i absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.

Wpłaty wpisowego oraz czesnego dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Od drugiego semestru (nie dotyczy kierunku lekarskiego) istnieje możliwość wnoszenia opłat w maksymalnie 5 ratach w semestrze (powiększonych o odsetki). Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca (semestr zimowy – od września do stycznia; semestr letni – od lutego do czerwca). Grafik płatności i wysokość rat znajduje się w zarządzeniach na dole strony.

Numer konta dla płatności dokonywanych w Euro
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PL 12 1020 2892 0000 5602 0239 9822

Numer konta dla płatności dokonywanych za granicą
Ogólny numer konta Akademii (rachunek prowadzony w PLN) – wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PKO Bank Polski SA (PKO BP) nr IBAN PL 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Regionalne Centrum Korporacyjne PKO BP, Aleja Pokoju 5, 31-548 Kraków

Indywidualny numer konta do wpłaty czesnego (przypisany do każdego studenta):
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PKO Bank Polski SA (PKO BP) nr IBAN PL „indywidualny numer konta”

  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 30/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023 – plik PDF
  • Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr 24/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za studia na kierunku lekarskim dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 – plik PDF

Opłaty dla studentów przyjętych, w drodze przeniesienia lub uznania efektów kształcenia, na wyższe lata studiów w Biuletynie Informacji Publicznej

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl