SERWIS
REKRUTACYJNY

Opłaty semestralne na I roku studiów w roku akademickim 2024/2025

Możliwość wpłat czesnego w ratach (na wyższych semestrach) na podstawie złożonego w dziekanacie oświadczenia o wyborze płatności ratalnej

kwoty w PLN (chyba że zaznaczono inaczej)

Opłata rekrutacyjna

Opłata jest uzależniona od sposobu kwalifikacji na studia

150 zł na kierunek Aktorstwo
100 zł na kierunki w języku angielskim – obcokrajowcy przystępujący do egzaminu z języka angielskiego
85 zł dla kandydatów na wszystkie pozostałe kierunki studiów

Wpisowe

Kandydat przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego lub potwierdzenia efektów uczenia się studia wpłaca wpisowe w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

Kandydat zakwalifikowany na studia na kierunku lekarskim wpłaca wpisowe w wysokości 2500 zł (625 euro) – opłatę wnosi się w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu.

Absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia II stopnia oraz studenci i absolwenci uczelni podejmujący studia na drugim kierunkuzwolnieni z wpisowego.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 2024/2025
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarne
Aktorstwo8000-
Fizjoterapia52005200
Kierunek lekarski30000-
Kierunek lekarski w j. angielskim7500 EUR-
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna45004500
Prawo49004900
Psychologia51005100
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE) 2024/2025
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarne
Administracja45004500
Architektura6000-
Bezpieczeństwo narodowe45004500
Bezpieczeństwo wewnętrzne45004500
Dietetyka45004500
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna45004500
Filologia47004700
Finanse i rachunkowość45004500
Informatyka i ekonometria48004800
International Relations
(International, Business; International Relations
and Cultural Diplomacy; International Tourism)
5200
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE) 2024/2025
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarne
Kosmetologia47004700
Kryminologia i kryminalistyka49004900
Kryminologia i resocjalizacja48004800
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej47004700
Pedagogika stosowana45004500
Pielęgniarstwo5200-
Ratownictwo medyczne52005200
Stosunki międzynarodowe45004500
Zarządzanie47004700
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE) 2024/2025
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarne
Administracja45004500
Architektura6000-
Bezpieczeństwo narodowe45004500
International Relations (International Business; International Relations and Cultural Diplomacy; International Tourism)5200
Kosmetologia45004500
Kryminologia i resocjalizacja45004500
Logopedia i pedagogika szkolna45004500
Pielęgniarstwo52005200
Stosunki międzynarodowe45004500
Zarządzanie45004500

Zarządzenia dotyczące opłat

  • Zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2024/2025 w Biuletynie Informacji Publicznej

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:
PKO Bank Polski SA (PKO BP): 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków. Studenci i absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.

Wpłaty wpisowego oraz czesnego dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Od drugiego semestru (nie dotyczy kierunku lekarskiego) istnieje możliwość wnoszenia opłat w maksymalnie 5 ratach w semestrze (powiększonych o odsetki). Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca (semestr zimowy – od września do stycznia; semestr letni – od lutego do czerwca). Grafik płatności i wysokość rat znajduje się w zarządzeniach na dole strony.

Numer konta dla płatności dokonywanych za granicą
Ogólny numer konta Akademii (rachunek prowadzony w PLN) – wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PKO Bank Polski SA (PKO BP) nr IBAN PL 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Regionalne Centrum Korporacyjne PKO BP, Aleja Pokoju 5, 31-548 Kraków

Indywidualny numer konta do wpłaty czesnego (przypisany do każdego studenta):
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PKO Bank Polski SA (PKO BP) nr IBAN PL „indywidualny numer konta”

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України