SERWIS REKRUTACYJNY

Opłaty

Opłaty semestralne na I roku studiów w roku akademickim 2020/2021

(dodatkowo pobierana jest opłata rekrutacyjna oraz wpisowe)

Istnieje możliwość dokonywania wpłat czesnego w ratach (na wyższych semestrach) na podstawie złożonego w dziekanacie oświadczenia o wyborze płatności ratalnej.

Kwoty w PLN (chyba że zaznaczono inaczej)

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE)
stacjonarneniestacjonarne
Administracja28002800
Architektura4000
Bezpieczeństwo narodowe28002700
Bezpieczeństwo wewnętrzne28002700
Dietetyka29002800
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna29002800
Film and TV Production Management - studia w j. angielskim3700
Filologia32003000
Finanse i rachunkowość28002700
Informatyka i ekonometria30002900
International Relations
(International Business; International Relations and Cultural Diplomacy; International Tourism)
3400
Kosmetologia30003000
Kryminologia i resocjalizacja30002900
Management - studia w j. angielskim3400
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej32003000
Pielęgniarstwo3400
Ratownictwo medyczne34003400
Stosunki międzynarodowe28002800
Turystyka i rekreacja28002800
Zarządzanie28002700
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
stacjonarneniestacjonarne
Aktorstwo10000
Fizjoterapia34003400
Kierunek lekarski22000
Kierunek lekarski w j. angielskim7500 Euro
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna28002700
Prawo30002900
Psychologia30002900
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE)
stacjonarneniestacjonarne
Administracja30002800
Architektura4000
Architecture - studia w j. angielskim5000
Bezpieczeństwo narodowe30002800
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna30002800
Fizjoterapia34003400
International Relations (International Business; International Relations and Cultural Diplomacy; International Tourism)3400
Kosmetologia30002800
Kryminologia i resocjalizacja30002800
Pedagogika30002800
Pielęgniarstwo34003400
Stosunki międzynarodowe30002800
Zarządzanie30002800

Opłata rekrutacyjna

Opłata jest uzależniona od sposobu kwalifikacji na studia


150 zł na kierunek Aktorstwo
100 zł na kierunki w języku angielskim – obcokrajowcy przystępujący do egzaminu z języka angielskiego
85 zł na kierunek Architektura I stopień (opłata zmniejszona ze względu na zmienione zasady przyjęć w związku z sytuacją pandemiczną)
85 zł dla kandydatów na wszystkie pozostałe kierunki studiów

Wpisowe

Kandydat przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego lub potwierdzenia efektów uczenia się studia wpłaca wpisowe w wysokości 400 zł w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu na studia, a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji.

Kandydat zakwalifikowany na studia na kierunku lekarskim wpłaca wpisowe w wysokości 2500 zł (625 euro) – opłatę wnosi się w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu, a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji.

W przypadku, gdy w uczelni studiują jednocześnie małżonkowie, rodzeństwo, albo jedno z rodziców i dziecko, osoba, która jako druga podejmie studia w uczelni opłaca wpisowe w wysokości 200 zł, o ile małżonek lub krewny studenta nie zalega z płatnościami na rzecz Uczelni

Absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia II stopnia oraz studenci i absolwenci uczelni podejmujący studia na drugim kierunkuzwolnieni z wpisowego.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:
PKO Bank Polski SA (PKO BP): 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków. Studenci i absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.

Wpłaty wpisowego oraz czesnego dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Od drugiego semestru (nie dotyczy kierunku lekarskiego) istnieje możliwość wnoszenia opłat w maksymalnie 5 ratach w semestrze (powiększonych o odsetki). Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca (semestr letni – od lutego do czerwca; semestr zimowy – od września do stycznia). Grafik płatności i wysokość rat znajduje się w zarządzeniach na stronie Akty prawne

Numer konta dla płatności dokonywanych w Euro
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PL 12 1020 2892 0000 5602 0239 9822

Numer konta dla płatności dokonywanych za granicą
Ogólny numer konta Akademii (rachunek prowadzony w PLN) – wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PKO Bank Polski SA (PKO BP) nr IBAN PL 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Regionalne Centrum Korporacyjne PKO BP, Aleja Pokoju 5, 31-548 Kraków

Indywidualny numer konta do wpłaty czesnego (przypisany do każdego studenta):
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PKO Bank Polski SA (PKO BP) nr IBAN PL „indywidualny numer konta”

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl