SERWIS
REKRUTACYJNY

Opłaty semestralne na I roku studiów w roku akademickim 2023/2024

Możliwość wpłat czesnego w ratach (na wyższych semestrach) na podstawie złożonego w dziekanacie oświadczenia o wyborze płatności ratalnej

kwoty w PLN (chyba że zaznaczono inaczej)

Opłata rekrutacyjna

Opłata jest uzależniona od sposobu kwalifikacji na studia

150 zł na kierunek Aktorstwo
100 zł na kierunki w języku angielskim – obcokrajowcy przystępujący do egzaminu z języka angielskiego
85 zł dla kandydatów na wszystkie pozostałe kierunki studiów

Wpisowe

Kandydat przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego lub potwierdzenia efektów uczenia się studia wpłaca wpisowe w wysokości 400 zł w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

Kandydat zakwalifikowany na studia na kierunku lekarskim wpłaca wpisowe w wysokości 2500 zł (625 euro) – opłatę wnosi się w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu.

Absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia II stopnia oraz studenci i absolwenci uczelni podejmujący studia na drugim kierunkuzwolnieni z wpisowego.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 2023/2024
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarne
Aktorstwo7000-
Fizjoterapia45004500
Kierunek lekarski26000-
Kierunek lekarski w j. angielskim7500 EUR-
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna37003700
Prawo40004000
Psychologia41004100
STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE) 2023/2024
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarnestacjonarneniestacjonarne
Administracja37003700Kosmetologia40004000
Architektura5200-Kryminologia i resocjalizacja40004000
Bezpieczeństwo narodowe37003700Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej40004000
Bezpieczeństwo wewnętrzne37003700Pedagogika stosowana37003700
Dietetyka37003700Pielęgniarstwo4500-
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna37003700Ratownictwo medyczne45004500
Filologia40004000Stosunki międzynarodowe37003700
Finanse i rachunkowość37003700Turystyka i rekreacja37003700
Informatyka i ekonometria40004000Zarządzanie37003700
International Relations
(International, Business; International Relations
and Cultural Diplomacy; International Tourism)
4500
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE) 2023/2024
opłata za jeden semestr
stacjonarneniestacjonarne
Administracja37003700
Architektura5200-
Bezpieczeństwo narodowe37003700
International Relations (International Business; International Relations and Cultural Diplomacy; International Tourism)4500
Kosmetologia37003700
Kryminologia i resocjalizacja37003700
Logopedia i pedagogika szkolna37003700
Pielęgniarstwo45004500
Stosunki międzynarodowe37003700
Zarządzanie37003700
  • Zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024 w Biuletynie Informacji Publicznej

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego:
PKO Bank Polski SA (PKO BP): 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Przy dokonywaniu przelewów na rachunek uczelni prosimy o podanie nazwiska i imienia kandydata na studia oraz kierunku w sytuacji ubiegania się o przyjęcie na kilka kierunków. Studenci i absolwenci Krakowskiej Akademii podejmujący studia (II stopnia, drugi kierunek) wpłacają opłatę rekrutacyjną również na podany wyżej numer konta.

Wpłaty wpisowego oraz czesnego dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Czesne za studia wnosi się jednorazowo za semestr pierwszy. Od drugiego semestru (nie dotyczy kierunku lekarskiego) istnieje możliwość wnoszenia opłat w maksymalnie 5 ratach w semestrze (powiększonych o odsetki). Termin płatności raty to 10 każdego miesiąca (semestr zimowy – od września do stycznia; semestr letni – od lutego do czerwca). Grafik płatności i wysokość rat znajduje się w zarządzeniach na dole strony.

Numer konta dla płatności dokonywanych za granicą
Ogólny numer konta Akademii (rachunek prowadzony w PLN) – wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PKO Bank Polski SA (PKO BP) nr IBAN PL 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
Regionalne Centrum Korporacyjne PKO BP, Aleja Pokoju 5, 31-548 Kraków

Indywidualny numer konta do wpłaty czesnego (przypisany do każdego studenta):
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW PKO Bank Polski SA (PKO BP) nr IBAN PL „indywidualny numer konta”

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян