SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Collegium Medicum – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:
Dietetyka

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4500 zł | studia niestacjonarne: 4500 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Dietetyka

W społeczeństwach XXI wieku borykających się z problemami chorób metabolicznych i starzejącej się populacji świadomość zasad prawidłowego żywienia, a także leczenia żywieniowego stale rośnie. Prawidłowe żywienie stało się już nie tylko modą. To potężna dziedzina wiedzy stale obecna w placówkach leczniczych i codziennym życiu.
Krakowska Akademia prowadzi studia na kierunku Dietetyka od roku 2013.

Studia mają profil praktyczny. Kształcą absolwentów zarówno bardzo dobrze przygotowanych teoretycznie z zakresu nauk podstawowych dla kierunku: chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, mikrobiologii, genetyki, jak i praktycznie ukierunkowanych na żywienie człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktykę chorób żywieniowo-zależnych.
Kierunek Dietetyka w Krakowskiej Akademii wyróżnia nauczanie przedmiotu Leczenie żywieniowe, jako terapii stosowanej u chorych ze stwierdzoną niewydolnością przewodu pokarmowego, przygotowując absolwentów do pracy w klinicznych Oddziałach Leczenia Żywieniowego i Szpitalnych Zespołach Żywieniowych. Przedmiot rekomenduje Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN), a jego realizację powierzono doświadczonym klinicystom zajmującym się na co dzień pacjentami wymagającymi żywienia dożylnego i dojelitowego z wykorzystaniem diet chemicznie zdefiniowanych specjalnego przeznaczenia.

Studenci Dietetyki uczą się:

 • oceniać zapotrzebowanie pokarmowe w stanie zdrowia i choroby oraz praktycznie określać zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów uwzględniając zmienność wynikającą ze stanu klinicznego, wieku, płci, aktywności fizycznej pacjentów
 • planować i oceniać indywidualne jadłospisy stosowane w różnych sytuacjach zdrowia i choroby oraz oceniać znaczenie programowania żywieniowego i jego wpływ na zdrowie populacji,
 • oceniać stan odżywienia człowieka i kwalifikować pacjenta do poszczególnych grup klinicznych,
 • opracowywać indywidualne zalecenia dietetyczne w ramach poradnictwa dietetycznego oraz leczenia żywieniowego z wykorzystaniem specjalistycznych diet przemysłowych,
 • oceniać funkcjonowanie przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie oraz dobierać właściwą dla rodzaju schorzenia terapię żywieniową,
 • przygotowywać potrawy dla zdrowych i chorych ludzi oraz analizować zagrożenie podczas ich przygotowywania ze szczególnym uwzględnieniem transmisji chorób infekcyjnych i inwazyjnych.
 • Absolwenci Dietetyki mogą współpracować z lekarzem w strukturach Zespołów lub Oddziałach Leczenia Żywieniowego, prowadzić poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, edukację zdrowotną społeczeństwa, a także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, cateringowych i doradztwa dietetycznego.

Wybrane zagadnienia realizowane w toku studiów:

 • anatomia i fizjologia,
 • chemia żywności,
 • rozpoznawanie niedożywienia,
 • ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia,
 • zasady planowania jadłospisów,
 • psychologiczne uwarunkowania kontaktu z pacjentem,
 • analiza i ocena jakości żywności.

Czy musisz zdawać maturę z biologii, aby studiować dietetykę we Fryczu?
Czy absolwenci są przygotowani do pracy w zawodzie dietetyka?
A w ogóle, czy dietetyk to zawód z przyszłością?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału z cyklu Frycz Insights. O studiach. Tym razem o studiowaniu na kierunku dietetyka.

Ramowy program

Dietetyka – I stopień studia stacjonarne

Semestr IGodz.ECTS
Polskie kuchnie regionalne [OA] / Kuchnie świata [OA] – fakultet do wyboru202
Enologia [OA] / Egzotyczne surowce spożywcze [OA] – fakultet do wyboru202
Anatomia503
Fizjologia ogólna303
Genetyka303
Biochemia ogólna i żywności 353
Mikrobiologia ogólna i żywności 404
Żywienie człowieka zdrowego i chorego cz. 1604
Parazytologia252
Pierwsza pomoc302
Promocja zdrowia 251
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e- learningowej201
Semestr II
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego [OA] / Psychologia komunikacji [OA] – fakultet do wyboru152
Podstawy socjologii [OU] / Komunikowanie międzykulturowe [OA] – fakultet do wyboru152
Wychowanie fizyczne 300
Język obcy302
Fizjologia układu pokarmowego201
Biochemia ogólna i żywności 353
Podstawy żywienia klinicznego człowieka503
Żywienie człowieka zdrowego i chorego cz. 2504
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności 502
Chemia żywności353
Bioetyka i etyka zawodu dietetyk [OA] / Filozofia [OU] – fakultet do wyboru301
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia201
Praktyka zawodowa3306
Semestr III
Chemia żywności352
Żywienie człowieka zdrowego i chorego cz.3504
Dietetyka pediatryczna304
Kliniczny zarys chorób302
Analiza żywności402
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności252
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo404
Biochemiczne podstawy żywności -Integracja metabolizmu202
Praktyka zawodowa1506
Język obcy302
Semestr IVGodz.ECTS
Żywienie człowieka zdrowego i chorego cz.4304
Dietetyka pediatryczna404
Kliniczny zarys chorób303
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo504
Język obcy302
Przedsiębiorczość [OU] / Podstawy prawne działalności gospodarczej [OA] – fakultet do wyboru304
Żywienie w sporcie [OA] / Trening personalny w żywieniu [OA] – fakultet do wyboru203
Praktyka zawodowa3306
Semestr V
Język obcy302
Organizacja pracy dietetyka253
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo303
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z pożywieniem555
Kliniczny zarys chorób304
Dietetyka pediatryczna304
Praktyka zawodowa 1506
Repetytorium i przygotowanie do egzaminu dyplomowego303
Semestr VI
Gerodietetyka [OA] / Dietetyka zaburzeń odżywiania [OA] – fakultet do wyboru204
Choroby przewlekłe i niepełnosprawność [OA] / Medycyna paliatywna [OA] – fakultet do wyboru204
Absolwent na rynku pracy [OA] / Marketing usług poradni dietetycznej [OA] – fakultet do wyboru203
Leczenie żywieniowe304
Edukacja żywieniowa404
Kultura stołu [OA] / Stylizacja potraw [OA] – fakultet do wyboru204
Planowanie żywienia zbiorowego [OA] /  Programowanie żywieniowe [OA] – fakultet do wyboru204
Repetytorium i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 303

Dietetyka – I stopień studia niestacjonarne

Semestr I
Polskie kuchnie regionalne [OA] / Kuchnie świata [OA] – fakultet do wyboru102
Enologia [OA] / Egzotyczne surowce spożywcze [OA] – fakultet do wyboru102
Anatomia403
Fizjologia ogólna303
Genetyka253
Biochemia ogólna i żywności 253
Mikrobiologia ogólna i żywności 304
Żywienie człowieka zdrowego i chorego cz. 1404
Parazytologia102
Pierwsza pomoc152
Promocja zdrowia 101
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e- learningowej101
Semestr II
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego [OA] / Psychologia komunikacji [OA] – fakultet do wyboru102
Podstawy socjologii [OU] / Komunikowanie międzykulturowe [OA] – fakultet do wyboru102
Język obcy302
Fizjologia układu pokarmowego201
Biochemia ogólna i żywności 253
Podstawy żywienia klinicznego człowieka353
Żywienie człowieka zdrowego i chorego cz. 2354
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności 402
Chemia żywności153
Bioetyka i etyka zawodu dietetyk [OA] / Filozofia [OU] – fakultet do wyboru201
Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia101
Praktyka zawodowa3306
Semestr III
Chemia żywności152
Żywienie człowieka zdrowego i chorego cz.3304
Dietetyka pediatryczna154
Kliniczny zarys chorób302
Analiza żywności252
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności202
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo254
Biochemiczne podstawy żywności -Integracja metabolizmu102
Praktyka zawodowa1506
Język obcy302
Semestr IV
Żywienie człowieka zdrowego i chorego cz.4204
Dietetyka pediatryczna154
Kliniczny zarys chorób203
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo254
Język obcy302
Przedsiębiorczość [OA] / Podstawy prawne działalności gospodarczej [OA] – fakultet do wyboru204
Żywienie w sporcie [OA] / Trening personalny w żywieniu [OA] – fakultet do wyboru153
Praktyka zawodowa3306
Semestr V
Język obcy302
Organizacja pracy dietetyka203
Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo203
Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcje leków z pożywieniem455
Kliniczny zarys chorób204
Dietetyka pediatryczna154
Praktyka zawodowa 1506
Repetytorium i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 303
Semestr VI
Gerodietetyka [OA] / Dietetyka zaburzeń odżywiania [OA] – fakultet do wyboru154
Choroby przewlekłe i niepełnosprawność [OA] / Medycyna paliatywna [OA] – fakultet do wyboru154
Absolwent na rynku pracy [OA] / Marketing usług poradni dietetycznej [OA] – fakultet do wyboru153
Leczenie żywieniowe204
Edukacja żywieniowa254
Kultura stołu [OA] / Stylizacja potraw [OA] – fakultet do wyboru104
Planowanie żywienia zbiorowego [OA] /  Programowanie żywieniowe [OA] – fakultet do wyboru154
Repetytorium i przygotowanie do egzaminu dyplomowego303
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України