SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów:
Finanse i rachunkowość

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4500 zł | studia niestacjonarne: 4500 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Finanse i rachunkowość

Studia o profilu praktycznym. Oznacza to duży udział przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz dużą liczbę godzin ćwiczeń i seminariów, przy ograniczeniu wykładów. Przedostatni, piąty semestr jest wolny od zajęć i przeznaczony na odbycie 6-cio miesięcznej (od września do lutego) praktyki zawodowej. Uczelnia kieruje studentów na odbycie praktyki do instytucji zapewniających osiągnięcie odpowiednich dla kierunku efektów uczenia się w zakresie praktyki zawodowej. Istnieje także możliwość zaliczenia w poczet praktyki, pracy zawodowej studenta (o ile będzie wypełniała efekty uczenia się), dotyczyć to w szczególności studentów niestacjonarnych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym bez pracy licencjackiej.

Studia łączą zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa i innych dyscyplin w ramach nauk społecznych. Przygotowują studentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla celów podatkowych. Zaznajamiają z zasadami funkcjonowania podatków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe (MSSF). Dają studentowi wiedzę o funkcjonowaniu instytucji rynku finansowego oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w tych instytucjach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i jednostkach samorządu terytorialnego.
Dzięki zajęciom w pracowniach komputerowych studia dają praktyczną wiedzę i umiejętności obsługi programów finansowo-księgowych. Dodatkowo przygotowują studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej (w tym biur rachunkowych). Uczą pozyskania dotacji unijnych, otwierania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiste dokumenty wymagane prawem. W programie przewidziano zajęcia dotyczące wyboru przez mikroprzedsiębiorcę form opodatkowania, wraz z ukazaniem ich zalet i wad w celu wyboru najlepszej opcji ze względu na minimalizację podatku.

Wybrane przedmioty:

• podstawy rachunkowości
• rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw
• rachunkowość finansowa
• rachunek kosztów
• rachunkowość zarządcza
• rachunkowości branżowe:
• rachunkowość bankowa
• rachunkowość budżetowa
• rachunkowość ubezpieczeniowa
• analiza finansowa

• finanse publiczne
• rynki finansowe
• finanse przedsiębiorstw
• bankowość
• prawo finansowe
• programy komputerowe w rachunkowości
• etyka w rachunkowości
• organizacja usług z zakresu rachunkowości

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu – magisterskim, w ramach ścieżki specjalizacyjnej „Rachunkowość w zarządzaniu” na kierunku „Zarządzanie” (bez żadnych różnic programowych).

Plany studiów

Studia stacjonarne

semestr IgodzinyECTS
Finanse306
 Rachunkowość – podstawy 758
Matematyka finansowa455
 Podstawy prawa 303
Podstawy ekonomii 303
 Podstawy zarządzania303
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej152
 Podstawy komunikacji społecznej150
Wychowanie fizyczne300
 Szkolenie BHP 0
semestr II
Rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw 605
Statystyka opisowa 152
 Rachunkowość finansowa907
Prawo podatkowe303
 Język obcy302
Bankowość 303
 Wychowanie fizyczne300
Przedmioty fakultatywne:
 Etyka w rachunkowości204
Rozliczanie wynagrodzeń204
 Przedsiębiorczość204
semestr III
Język obcy302
Rachunek kosztów w zarządzaniu 302
 Finanse publiczne302
Zaawansowana rachunkowość finansowa604
 Rachunkowość bankowa 302
Programy komputerowe w rachunkowości finansowej302
 Przedmioty fakultatywne:  
Prawo karne skarbowe152
 Metody statystyczne analizy sytuacji finansowej152
Organizacja rachunkowości 152
 Podatki pośrednie152
Rachunek kosztów  pracy152
 Biznes plan 304
Prawo finansowe304
 Komputery i internet w biznesie304
semestr IV
Język obcy302
Finanse przedsiębiorstw302
 Rynki finansowe302
Rachunkowośc zarządcza 302
 Rachunkowość budżetowa605
Organy podatkowe i postępowanie podatkowe151
 Sprawozdawczość i analiza finansowa304
Przedmioty fakultatywne:
 Controlling w przedsiębiorstwie153
Analiza rynku153
 Rachunkowość międzynarodowa153
Analiza efektywności zarządzania153
 Rachunkowość w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym153
Rachunkowość w fuzjach i przejęciach153
semestr V   
praktyka zawodowa 6 miesięcy30
semestr VI   
Język angielski w finansach i rachunkowości152
 Język obcy 302
Organizacja usług  z zakresu rachunkowości 302
 Programy komputerowe w rachunkowości podatkowej302
Seminarium dyplomowe + egzamin dyplomowy 454
 Przedmioty fakultatywne:  
Praktyka zawodowa w rachunkowości303
 Ocena ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych303
Rachunkowość ubezpieczeniowa303
 Rewizja finansowa303
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw303
 Teoria rachunkowości303
Financial analisis153
 Introduction to International accounting153
Finance Project Presentation153

Studia niestacjonarne

semestr IgodzinyECTS
Finanse246
 Rachunkowość – podstawy 608
Matematyka finansowa365
 Podstawy prawa 243
 Podstawy ekonomii 243
 Podstawy zarządzania243
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej122
 Podstawy komunikacji społecznej100
Szkolenie BHP0
semestr II   
Rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw 485
 Statystyka opisowa 122
Rachunkowość finansowa727
 Prawo podatkowe243
Język obcy302
 Bankowość 243
Przedmioty fakultatywne:
 Etyka w rachunkowości204
Rozliczanie wynagrodzeń204
 Przedsiębiorczość204
semestr III
Język obcy302
Rachunek kosztów w zarządzaniu 242
 Finanse publiczne242
Zaawansowana rachunkowość finansowa484
 Rachunkowość bankowa 242
Programy komputerowe w rachunkowości finansowej242
 Przedmioty fakultatywne:  
Prawo karne skarbowe122
 Metody statystyczne analizy sytuacji finansowej122
Organizacja rachunkowości 122
 Podatki pośrednie122
Rachunek kosztów  pracy122
 Biznes plan 244
Prawo finansowe244
 Komputery i internet w biznesie244
semestr IV
Język obcy302
Finanse przedsiębiorstw242
 Rynki finansowe242
Rachunkowośc zarzadcza 242
 Rachunkowość budżetowa485
Organy podatkowe i postępowanie podatkowe121
 Sprawozdawczość i analiza finansowa244
Przedmioty fakultatywne:
 Controlling w przedsiębiorstwie123
Analiza rynku123
 Rachunkowość międzynarodowa123
Analiza efektywności zarządzania123
 Rachunkowość w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym123
Rachunkowość w fuzjach i przejęciach123
semestr V   
praktyka zawodowa 6 miesięcy30
semestr VI   
Język angielski w finansach i rachunkowości122
 Język obcy 302
Organizacja usług  z zakresu rachunkowości 122
 Programy komputerowe w rachunkowości podatkowej242
Seminarium dyplomowe + egzamin dyplomowy 304
 Przedmioty fakultatywne:  
Praktyka zawodowa w rachunkowości243
 Ocena ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych243
Rachunkowość ubezpieczeniowa243
 Rewizja finansowa243
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw243
 Teoria rachunkowości243
Financial analisis123
 Introduction to International accounting123
Finance Project Presentation123
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України