SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Zarządzania i Komunikacji Społecznej
kierunek:Finanse i rachunkowość
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 2800 / niestac. 2700
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Finanse i rachunkowość

Studia o profilu praktycznym. Oznacza to duży udział przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz dużą liczbę godzin ćwiczeń i seminariów, przy ograniczeniu wykładów. Przedostatni, piąty semestr jest wolny od zajęć i przeznaczony na odbycie 6-cio miesięcznej (od września do lutego) praktyki zawodowej. Uczelnia kieruje studentów na odbycie praktyki do instytucji zapewniających osiągnięcie odpowiednich dla kierunku efektów uczenia się w zakresie praktyki zawodowej. Istnieje także możliwość zaliczenia w poczet praktyki, pracy zawodowej studenta (o ile będzie wypełniała efekty uczenia się), dotyczyć to w szczególności studentów niestacjonarnych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym bez pracy licencjackiej.

Studia łączą zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa i innych dyscyplin w ramach nauk społecznych. Przygotowują studentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla celów podatkowych. Zaznajamiają z zasadami funkcjonowania podatków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe (MSSF). Dają studentowi wiedzę o funkcjonowaniu instytucji rynku finansowego oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w tych instytucjach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i jednostkach samorządu terytorialnego.
Dzięki zajęciom w pracowniach komputerowych studia dają praktyczną wiedzę i umiejętności obsługi programów finansowo-księgowych. Dodatkowo przygotowują studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej (w tym biur rachunkowych). Uczą pozyskania dotacji unijnych, otwierania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiste dokumenty wymagane prawem. W programie przewidziano zajęcia dotyczące wyboru przez mikroprzedsiębiorcę form opodatkowania, wraz z ukazaniem ich zalet i wad w celu wyboru najlepszej opcji ze względu na minimalizację podatku.

Wybrane przedmioty:
• podstawy rachunkowości
• rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw
• rachunkowość finansowa
• rachunek kosztów
• rachunkowość zarządcza
• rachunkowości branżowe:
• rachunkowość bankowa
• rachunkowość budżetowa
• rachunkowość ubezpieczeniowa
• analiza finansowa
• finanse publiczne
• rynki finansowe
• finanse przedsiębiorstw
• bankowość
• prawo finansowe
• programy komputerowe w rachunkowości
• etyka w rachunkowości
• organizacja usług z zakresu rachunkowości

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu – magisterskim, w ramach ścieżki specjalizacyjnej „Rachunkowość w zarządzaniu” na kierunku „Zarządzanie” (bez żadnych różnic programowych).

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl