SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów:
Finanse i rachunkowość

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 3700 zł | studia niestacjonarne: 3700 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Finanse i rachunkowość

Studia o profilu praktycznym. Oznacza to duży udział przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz dużą liczbę godzin ćwiczeń i seminariów, przy ograniczeniu wykładów. Przedostatni, piąty semestr jest wolny od zajęć i przeznaczony na odbycie 6-cio miesięcznej (od września do lutego) praktyki zawodowej. Uczelnia kieruje studentów na odbycie praktyki do instytucji zapewniających osiągnięcie odpowiednich dla kierunku efektów uczenia się w zakresie praktyki zawodowej. Istnieje także możliwość zaliczenia w poczet praktyki, pracy zawodowej studenta (o ile będzie wypełniała efekty uczenia się), dotyczyć to w szczególności studentów niestacjonarnych. Studia kończą się egzaminem dyplomowym bez pracy licencjackiej.

Studia łączą zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa i innych dyscyplin w ramach nauk społecznych. Przygotowują studentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla celów podatkowych. Zaznajamiają z zasadami funkcjonowania podatków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe (MSSF). Dają studentowi wiedzę o funkcjonowaniu instytucji rynku finansowego oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w tych instytucjach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i jednostkach samorządu terytorialnego.
Dzięki zajęciom w pracowniach komputerowych studia dają praktyczną wiedzę i umiejętności obsługi programów finansowo-księgowych. Dodatkowo przygotowują studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej (w tym biur rachunkowych). Uczą pozyskania dotacji unijnych, otwierania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiste dokumenty wymagane prawem. W programie przewidziano zajęcia dotyczące wyboru przez mikroprzedsiębiorcę form opodatkowania, wraz z ukazaniem ich zalet i wad w celu wyboru najlepszej opcji ze względu na minimalizację podatku.

Wybrane przedmioty:

• podstawy rachunkowości
• rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw
• rachunkowość finansowa
• rachunek kosztów
• rachunkowość zarządcza
• rachunkowości branżowe:
• rachunkowość bankowa
• rachunkowość budżetowa
• rachunkowość ubezpieczeniowa
• analiza finansowa

• finanse publiczne
• rynki finansowe
• finanse przedsiębiorstw
• bankowość
• prawo finansowe
• programy komputerowe w rachunkowości
• etyka w rachunkowości
• organizacja usług z zakresu rachunkowości

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu – magisterskim, w ramach ścieżki specjalizacyjnej „Rachunkowość w zarządzaniu” na kierunku „Zarządzanie” (bez żadnych różnic programowych).

Plany studiów

Studia stacjonarne

semestr IgodzinyECTS
Finanse306
 Rachunkowość – podstawy 758
Matematyka finansowa455
 Podstawy prawa 303
Podstawy ekonomii 303
 Podstawy zarządzania303
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej152
 Podstawy komunikacji społecznej150
Wychowanie fizyczne300
 Szkolenie BHP 0
semestr II
Rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw 605
Statystyka opisowa 152
 Rachunkowość finansowa907
Prawo podatkowe303
 Język obcy302
Bankowość 303
 Wychowanie fizyczne300
Przedmioty fakultatywne:
 Etyka w rachunkowości204
Rozliczanie wynagrodzeń204
 Przedsiębiorczość204
semestr III
Język obcy302
Rachunek kosztów w zarządzaniu 302
 Finanse publiczne302
Zaawansowana rachunkowość finansowa604
 Rachunkowość bankowa 302
Programy komputerowe w rachunkowości finansowej302
 Przedmioty fakultatywne:  
Prawo karne skarbowe152
 Metody statystyczne analizy sytuacji finansowej152
Organizacja rachunkowości 152
 Podatki pośrednie152
Rachunek kosztów  pracy152
 Biznes plan 304
Prawo finansowe304
 Komputery i internet w biznesie304
semestr IV
Język obcy302
Finanse przedsiębiorstw302
 Rynki finansowe302
Rachunkowośc zarządcza 302
 Rachunkowość budżetowa605
Organy podatkowe i postępowanie podatkowe151
 Sprawozdawczość i analiza finansowa304
Przedmioty fakultatywne:
 Controlling w przedsiębiorstwie153
Analiza rynku153
 Rachunkowość międzynarodowa153
Analiza efektywności zarządzania153
 Rachunkowość w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym153
Rachunkowość w fuzjach i przejęciach153
semestr V   
praktyka zawodowa 6 miesięcy30
semestr VI   
Język angielski w finansach i rachunkowości152
 Język obcy 302
Organizacja usług  z zakresu rachunkowości 302
 Programy komputerowe w rachunkowości podatkowej302
Seminarium dyplomowe + egzamin dyplomowy 454
 Przedmioty fakultatywne:  
Praktyka zawodowa w rachunkowości303
 Ocena ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych303
Rachunkowość ubezpieczeniowa303
 Rewizja finansowa303
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw303
 Teoria rachunkowości303
Financial analisis153
 Introduction to International accounting153
Finance Project Presentation153

Studia niestacjonarne

semestr IgodzinyECTS
Finanse246
 Rachunkowość – podstawy 608
Matematyka finansowa365
 Podstawy prawa 243
 Podstawy ekonomii 243
 Podstawy zarządzania243
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej122
 Podstawy komunikacji społecznej100
Szkolenie BHP0
semestr II   
Rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw 485
 Statystyka opisowa 122
Rachunkowość finansowa727
 Prawo podatkowe243
Język obcy302
 Bankowość 243
Przedmioty fakultatywne:
 Etyka w rachunkowości204
Rozliczanie wynagrodzeń204
 Przedsiębiorczość204
semestr III
Język obcy302
Rachunek kosztów w zarządzaniu 242
 Finanse publiczne242
Zaawansowana rachunkowość finansowa484
 Rachunkowość bankowa 242
Programy komputerowe w rachunkowości finansowej242
 Przedmioty fakultatywne:  
Prawo karne skarbowe122
 Metody statystyczne analizy sytuacji finansowej122
Organizacja rachunkowości 122
 Podatki pośrednie122
Rachunek kosztów  pracy122
 Biznes plan 244
Prawo finansowe244
 Komputery i internet w biznesie244
semestr IV
Język obcy302
Finanse przedsiębiorstw242
 Rynki finansowe242
Rachunkowośc zarzadcza 242
 Rachunkowość budżetowa485
Organy podatkowe i postępowanie podatkowe121
 Sprawozdawczość i analiza finansowa244
Przedmioty fakultatywne:
 Controlling w przedsiębiorstwie123
Analiza rynku123
 Rachunkowość międzynarodowa123
Analiza efektywności zarządzania123
 Rachunkowość w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym123
Rachunkowość w fuzjach i przejęciach123
semestr V   
praktyka zawodowa 6 miesięcy30
semestr VI   
Język angielski w finansach i rachunkowości122
 Język obcy 302
Organizacja usług  z zakresu rachunkowości 122
 Programy komputerowe w rachunkowości podatkowej242
Seminarium dyplomowe + egzamin dyplomowy 304
 Przedmioty fakultatywne:  
Praktyka zawodowa w rachunkowości243
 Ocena ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych243
Rachunkowość ubezpieczeniowa243
 Rewizja finansowa243
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw243
 Teoria rachunkowości243
Financial analisis123
 Introduction to International accounting123
Finance Project Presentation123
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян