SERWIS
REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie

Collegium Medicum – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:
Fizjoterapia

Poziom studiów:
jednolite studia magisterskie

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
10

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 5200 zł | studia niestacjonarne: 5200 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Fizjoterapia

Związek pomiędzy ćwiczeniami fizycznymi, odpowiednim ułożeniem ciała a efektami leczniczymi został zauważony już w starożytności przez Hipokratesa i Konfucjusza, którzy w swoich dziełach podkreślali tę zależność. W starożytnym Rzymie Galen opisał jako pierwszy takie wady postawy jak skolioza czy lordoza. Fizjoterapia ma więc bardzo długą tradycję. W Polsce to jeden z niewielu zawodów medycznych, który ma tradycję kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu zaprasza na studia na kierunku Fizjoterapia.

Podczas studiów studenci uczą się, jak podtrzymywać i przywracać sprawność utraconą lub obniżoną wskutek chorób lub urazów u osób w różnym wieku. W czasie zajęć teoretycznych i praktycznych poznają sposoby kontrolowania skuteczności i efektywności procesu fizjoterapii. Ćwiczą jak postępować w sytuacjach trudnych i nietypowych, wynikających ze specyfiki zawodu, jak komunikować się z pacjentem i jego rodziną przestrzegając zasady etyki zawodowej.

Na kierunku Fizjoterapia w trybie niestacjonarnym zajęcia od I semestru odbywają się od piątku (od godzin porannych) do niedzieli (około 14 zjazdów w semestrze). Ze względu na specyfikę kształcenia klinicznego, od III roku zajęcia kliniczne dodatkowo będą planowane w jednym tygodniu w każdym semestrze od poniedziałku do piątku.
Realizacja praktyk zawodowych w wymiarze semestralnym przewidzianym planem studiów również ma miejsce w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Tylko nieliczne jednostki dają możliwość odbywania części praktyk w soboty.

Absolwenci kierunku Fizjoterapia są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej.

Wybrane zagadnienia realizowane podczas studiów:

  • anatomia prawidłowa człowieka,
  • funkcjonowanie poszczególnych układów człowieka,
  • interpretacja biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu,
  • biomechaniczna analizy postawy ciała,
  • kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu,
  • techniki i metodyka terapii manualnej,
  • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu.

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA: Сайт для громадян України