SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek studiów:
Informatyka i ekonometria

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
7

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
inżynier

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4800 zł | studia niestacjonarne: 4800 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

lub do wyczerpania limitu miejsc.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Informatyka i ekonometria

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i ekonometria trwają 3,5 roku, kończą się egzaminem dyplomowym. W ramach studiów student odbywa 6-miesięczną praktykę, która w całości jest realizowana w ramach jednego semestru studiów. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków.
Studia o profilu praktycznym, z dużym udziałem przedmiotów o charakterze praktycznym, dużą liczbą ćwiczeń i laboratoriów. Studenci w ramach przedostatniego semestru studiów odbywają praktykę w firmach i instytucjach pozwalających na zapewnienie osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się. Studia kończą się egzaminem dyplomowym bez pracy licencjackiej.

Absolwenci kierunku maja uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania komputerów, budowie i funkcjonowaniu komputerów i sieci komputerowych, wiedzę o metodach i technikach projektowania systemów informatycznych, systemach informatycznych zarządzania, wykorzystywania i programowania baz danych spotykanych w gospodarce. Posiadają także wiedzę o różnych rodzajach wybranych struktur i instytucji społecznych, ich istotnych elementach i relacjach zachodzących między nimi. Absolwenci znają także technologie inżynierskie w zakresie informatyki, zarządzania i ekonomii

W ramach studiów prowadzone są zajęcia między innymi z:

 • Java,
 • XML,
 • JavaScript,
 • HTML i CSS,
 • C++,
 • PHP z SQLite i MySQL,
 • Język R,
 • ActionScript 3.0,
 • Visual Basic for Application in Excel,
 • Język UML z implementacją w narzędziu CASE będącym de facto implementacją języka UML: Visual Paradigm Community Edition.
 • Na ćwiczeniach do prac projektowych z zakresu zintegrowanych systemów informacyjnych wykorzystywane jest narzędzie z grupy BI (Bussines Intelligence): SAP Analytics Cloud (SAC). W segmencie analiz chmurowych SAC konsoliduje funkcje analityczne, takie jak analiza, raportowanie, planowanie i analiza predykcyjna dla różnych typów użytkowników w jednym produkcie. To ujednolicone, specjalnie zaprojektowane rozwiązanie dla chmury jest oparte na SAP Cloud Platform .
 • Oprogramowanie graficzne i inżynierskie (grafika 2Di 3D), m.in. AutoCAD, AdobePhotoshop, narzędzi CorelDRAW Graphics Suite.
 • Zajęcia na symulatorze Cisco Packet Tracer, Multimedia Logic,
 • Programowanie w Visual Studio Code.

W ramach studiów oferowane są ścieżki specjalizacyjne:

 • Informatyka stosowana
 • E-biznes
 • Grafika komputerowa i techniki internetowe
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Projektowanie gier i aplikacji VR

Absolwenci poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych oferowanych na kierunku studiów inżynierskich i licencjackich Informatyka i ekonometria są przygotowani do:
• wdrażania, eksploatacji oraz oceny systemów informatycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, instytucjach finansowych, instytucjach publicznych, jednostkach administracji państwowej i terenowej
• wspierania działalności przedsiębiorstwa w Internecie lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Internecie,
• podejmowania działań związanych z tworzeniem i obróbką graficzną obrazów, tworzeniem animacji, pracy w studiach graficznych i fotograficznych, przy produkcji filmowej – w obszarze projektowania animacji, przy projektowaniu graficznym stron internetowych.
• podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, prowadzenia audytów bezpieczeństwa, analizy rynku IT

Ścieżki specjalizacyjne

ścieżka specjalizacyjna: Informatyka stosowana

Absolwent tej ścieżki specjalizacyjnej dysponuje wiedzą niezbędną do tworzenia, wdrażania, eksploatacji oraz oceny systemów informatycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, instytucjach finansowych (bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych), instytucjach publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo), jak również w jednostkach administracji państwowej i terenowej.

Wybrane przedmioty:

 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Technologie i techniki internetowe
 • Hurtownie danych i narzędzia OLA
 • Systemy inf. w handlu, fin., bank.
 • Sieci komputerowe
 • Zintegrowane systemy informacyjne
 • Eksploatacja systemów i sieci
 • Perspektywy rozwoju informatyki

ścieżka specjalizacyjna: E-biznes

Ścieżka specjalizacyjna przeznaczona jest dla osób, które oprócz gruntownej wiedzy z zakresu informatyki pragną poznać tajniki e-biznesu. Studia na tej ścieżce kierowane są zarówno do osób, które zamierzają założyć własne przedsiębiorstwo w Internecie, jak również do osób, które chciałyby służyć swoją wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, wspierając działalność internetową przedsiębiorców.

Wybrane przedmioty:

 • Budowanie wizerunku firmy w Internecie
 • Decyzyjne systemy informacyjne
 • e-Mail marketing
 • Analiza biznesowa przedsięwzięć sieciowych
 • Szyfrowanie danych i bezpieczna wymiana informacji
 • Kampanie reklamowe w sieci
 • Infobrokering
 • Gospodarka cyfrowa

ścieżka specjalizacyjna: Grafika komputerowa i techniki internetowe

Przedmiotem grafiki komputerowej jest opracowywanie materiałów wizualnych do wykorzystania m.in. w druku czy na stronach internetowych. Zajęcia na tej ścieżce specjalizacyjnej obejmują zagadnienia, w których wykorzystuje się sprzęt i oprogramowanie komputerowe do projektowania grafiki i animacji komputerowej zarówno do celów drukarskich, jak i do wykorzystania na stronach internetowych, w tym również do tworzenia materiałów potrzebnych do kampanii marketingowych czy wykorzystywanych na portalach społecznościowych. W ramach tej ścieżki specjalizacyjnej prowadzone będą również zajęcia z zakresu identyfikacji graficznej marki, tworzenia kampanii marketingowych i zarządzania stronami firm m.in. na portalach społecznościowych, tworzenia stron internetowych dla przedsiębiorstw.
Absolwent tej ścieżki specjalizacyjnej znajdzie pracę w firmach programistycznych, w studiach graficznych i fotograficznych, gdzie potrzebne będzie tworzenie i obróbka obrazów, przy produkcji firmowej – w zakresie projektowania animacji, a także przy projektowaniu stron internetowych w zakresie m.in. tworzenia szaty graficznej stron, tworzenia animacji.

Wybrane przedmioty:

 • Zarządzanie stronami internetowymi przez systemy CMS i analiza ruchu na stronie internetowej i identyfikacja wizualna marki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Grafika inżynierska
 • Aplikacje klienckie i serwerowe
 • Budowanie i zarządzanie kampaniami marketingowymi firm, w tym na portalach społecznościowych
 • Grafika rastrowa
 • Grafika wektorowa i DTP
 • Animacja komputerowa i grafika 3D

ścieżka specjalizacyjna: Bezpieczeństwo informacji

Absolwent tej ścieżki specjalizacyjnej dysponuje fachową wiedzą z zakresu bezpieczeństwa informacji do tworzenia, wdrażania, eksploatacji oraz oceny systemów informatycznych, obiegu dokumentów w wersji elektronicznej i papierowej pod kątem bezpieczeństwa w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach oraz w jednostkach administracji państwowej i terenowej

Wybrane przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i ochrona informacji
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i sieci teleinformatycznych
 • Kryptologia i bezpieczna wymiana informacji
 • Bezpieczeństwa informacji wg. ISO/IEC 27001
 • Audyt bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
 • Analiza ryzyka w IT

ścieżka specjalizacyjna: Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR

Gry komputerowe to rozrywka i wciągające hobby. Obecnie grają wszyscy, bez względu na płeć czy wiek. Jest to także potężna gałąź światowej gospodarki, ze sprzedażą przekraczającą dziesiątki miliardów euro oraz charakteryzująca się szybkim tempem wzrostu. Na całym świecie graczy regularnie przybywa, ten trend widoczny jest również w Polsce. Dzięki temu rosną przychody studiów deweloperskich, wydawców i dystrybutorów, a Polska jest wiceliderem rynku gier komputerowych w regionie. Zawód programisty gier jest niezwykle pożądany i świetnie opłacany.

W ramach studiów na ścieżce specjalizacyjnej Projektowanie gier komputerowych i aplikacji VR prowadzone będą zajęcia z Programowanie urządzeń mobilnych, Grafika i animacja 2D, Grafika i animacja 3D, Teoria i analiza gier, Programowanie w C# w środowisku Unity, Aplikacje VR w Unity, Projektowanie fabuły, Produkcja dźwięku. Obecnie połowa deweloperów aplikacji mobilnych deklaruje, że używa Unity, a sześćset milionów graczy gra w gry stworzone w Unity. Na zakończenie studiów, w ostatnim semestrze studenci będą tworzyć własne projekty, pokazujące ich kompetencje w zakresie projektowania gier komputerowych i aplikacji VR. Sposób prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów w salach komputerowych. Efekty uczenia się to m.in: zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. teorii i analizy gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych, umiejętności programowania w środowisku Unity, obsługi sprzętu realizującego grafikę i dźwięk w grach komputerowych i programach symulacyjnych, wiedza na temat zagadnień prawnych i etycznych współczesnej informatyki.

Liczba osób:
30 – studia stacjonarne
30 – studia niestacjonarne

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України