SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Kierunek studiów:
Kryminologia i kryminalistyka

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4900 zł | studia niestacjonarne: 4900 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Kryminologia i kryminalistyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Kryminologia i kryminalistyka” umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kryminologii, kryminalistyki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych.

Zdobyta wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym, w służbach mundurowych (funkcjonariuszy policji, straży miejskich, służby granicznej), instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi oraz w formacjach zapewniających ochronę i bezpieczeństwo (służby specjalne).

Celem kształcenia jest zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej wielu aspektów zjawiska przestępczości, które ewoluuje i zmienia się jakościowo. W szczególności absolwent będzie posiadał praktyczną wiedzę z zakresu symptomatologii przestępstw, w tym informacje o zachowaniach, zwyczajach przestępców, ich modus operandi, wiedzę o czynnościach śledczych, takich jak przesłuchanie, przeprowadzenie oględzin, zabezpieczenie śladów, wykonywanie szkiców, spisywanie protokołu i ogólnie o metodyce pracy śledczego oraz o zasadach współdziałania z biegłymi. Absolwent zapozna się z metodami identyfikacji osoby lub rzeczy na podstawie pozostawionych śladów, prowadzonej głównie na potrzeby organów ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości, ale także na potrzeby procesu cywilnego (badania autentyczności dokumentów, w tym umów, testamentów, ocena wiarygodności świadków itp.), w pracy służb specjalnych (wywiadu, kontrwywiadu), czy też w muzealnictwie i archeologii. Studenci kierunku kryminologia i kryminalistyka mają zapewniony odpowiedni dostęp do laboratorium kryminalistycznego uczelni, prosektorium oraz w innych pracowni specjalistycznych pod opieką doświadczonych wykładowców.

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України