SERWIS
REKRUTACYJNY

Roczny kurs języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców

Two-semester course of Polish for foreigners

EN Text

Na kurs przyjmowane są osoby bez znajomości języka polskiego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku po 4 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 min.) codziennie przez dwa semestry. Kurs trwa od października do końca maja.

Cena kursu: 2000 EUR

W cenie kursu:

 • 500 godzin zajęć
 • podręczniki
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • inne materiały dydaktyczne
 • testy cząstkowe
 • egzamin końcowy
 • świadectwo ukończenia kursu
 • certyfikat lub zaświadczenie w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

Pierwszy semestr obejmuje naukę ogólnego języka polskiego, niezbędnego do codziennej komunikacji. W drugim semestrze, oprócz dalszej nauki języka do celów ogólnych, Kursanci zdobędą podstawowe umiejętności językowe pod kątem dalszej nauki w Polsce. Specjalistyczne zakresy tematyczne zaplanowane w programie dla drugiego semestru to:

 1. Zdrowie i medycyna
 2. Geografia i turystyka
 3. Polityka i bezpieczeństwo publiczne
 4. Kultura, sztuka, sport
 5. Edukacja
 6. Praca i biznes
 7. Finanse i ekonomia
 8. Obsługa komputera i Internetu

Na zakończenie kursu Uczestnicy przystąpią do egzaminu. Kursanci, którzy zdadzą egzamin na poziomie B2 otrzymają certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Osoby, które zdadzą egzamin na poziomie B1 uzyskają zaświadczenie o znajomości języka polskiego na tym poziomie. Obydwa dokumenty uprawniają do podjęcia studiów w języku polskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Organizator: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.

Zapisy na kurs

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres asendur@afm.edu.pl.

W tytule maila proszę podać: Roczny kurs język polski, a w treści swoje imię, nazwisko, kraj pochodzenia oraz poziom biegłości w zakresie języka polskiego. Kurs rozpocznie się w momencie zebrania grupy chętnych.

Certyfikat KTE – język polski jako obcy

Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEFR) oraz zwalnia studentów – obcokrajowców studiujących w języku polskim z obowiązkowego lektoratu języka polskiego.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

Egzamin pisemny (150 minut)
sprawdza następujące umiejętności:
rozumienie tekstu słuchanego (10 pkt.)
rozumienie tekstu czytanego (10 pkt.)
praktyczną znajomość gramatyki i słownictwa (10 pkt.)
umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej (10 pkt.)

Egzamin ustny – ok. 15 minut (10 pkt.)
Kandydat przygotowuje wypowiedź ustną na zadany temat (ok. 5 minut na przygotowanie)
Kandydat uczestniczy w spontanicznie zaaranżowanej dyskusji (bez przygotowania)

Kandydat, który nie zda egzaminu certyfikującego na poziomie B2, ale uzyska co najmniej 50% punktów z całego egzaminu, może otrzymać zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Cena egzaminu
dla osób uczestniczących w intensywnym kursie: bez opłaty

dla kandydatów nie biorących udziału w kursie: 200 zł – Kontakt: asendur@afm.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać: egzamin certyfikujący z j. angielskiego, w treści maila: swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego).

UWAGA! Proszę nie dokonywać żadnych wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia o zapisaniu na egzamin!

Two-semester course of Polish for foreigners

The course is aimed at candidates who don’t speak any Polish. Classes take place from Monday to Friday for 4 teaching hours per week for two semesters. It starts in October and in May.

Course fee: 2000 EUR

Course fee includes:

 • 500 lessons (teaching hour = 45 min)
 • coursebooks
 • access to educational language platform
 • other teaching materials
 • tests and quizzes
 • final exam
 • certificate of course completion
 • KTE language certificate for those candidates who pass the exam

KTE certificate

The KTE Polish certificate is a document certifying the holder’s Polish language proficiency level of B1 or B2 (CEFR). The certificate is accepted for enrolment to Polish-taught university programmes at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University.

Course organiser: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.

Course enrolment

If you would like to enrol for the course, please write to asendur@afm.edu.pl, stating your full name, country of origin and the level of proficiency in Polish.
The course will start when enough candidates enrol.

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України