SERWIS
REKRUTACYJNY

Roczny kurs języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców

Two-semester course of Polish for foreigners

EN Text

Na kurs przyjmowane są osoby bez znajomości języka polskiego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku po 4 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 min.) codziennie przez dwa semestry. Kurs trwa od października do końca maja.

Cena kursu: 2000 EUR

W cenie kursu:

 • 500 godzin zajęć
 • podręczniki
 • dostęp do platformy edukacyjnej
 • inne materiały dydaktyczne
 • testy cząstkowe
 • egzamin końcowy
 • świadectwo ukończenia kursu
 • certyfikat lub zaświadczenie w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

Pierwszy semestr obejmuje naukę ogólnego języka polskiego, niezbędnego do codziennej komunikacji. W drugim semestrze, oprócz dalszej nauki języka do celów ogólnych, Kursanci zdobędą podstawowe umiejętności językowe pod kątem dalszej nauki w Polsce. Specjalistyczne zakresy tematyczne zaplanowane w programie dla drugiego semestru to:

 1. Zdrowie i medycyna
 2. Geografia i turystyka
 3. Polityka i bezpieczeństwo publiczne
 4. Kultura, sztuka, sport
 5. Edukacja
 6. Praca i biznes
 7. Finanse i ekonomia
 8. Obsługa komputera i Internetu

Na zakończenie kursu Uczestnicy przystąpią do egzaminu. Kursanci, którzy zdadzą egzamin na poziomie B2 otrzymają certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Osoby, które zdadzą egzamin na poziomie B1 uzyskają zaświadczenie o znajomości języka polskiego na tym poziomie. Obydwa dokumenty uprawniają do podjęcia studiów w języku polskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Organizator: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.

Zapisy na kurs

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres asendur@afm.edu.pl.

W tytule maila proszę podać: Roczny kurs język polski, a w treści swoje imię, nazwisko, kraj pochodzenia oraz poziom biegłości w zakresie języka polskiego. Kurs rozpocznie się w momencie zebrania grupy chętnych.

Certyfikat KTE – język polski jako obcy

Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEFR) oraz zwalnia studentów – obcokrajowców studiujących w języku polskim z obowiązkowego lektoratu języka polskiego.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

Egzamin pisemny (150 minut)
sprawdza następujące umiejętności:
rozumienie tekstu słuchanego (10 pkt.)
rozumienie tekstu czytanego (10 pkt.)
praktyczną znajomość gramatyki i słownictwa (10 pkt.)
umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej (10 pkt.)

Egzamin ustny – ok. 15 minut (10 pkt.)
Kandydat przygotowuje wypowiedź ustną na zadany temat (ok. 5 minut na przygotowanie)
Kandydat uczestniczy w spontanicznie zaaranżowanej dyskusji (bez przygotowania)

Kandydat, który nie zda egzaminu certyfikującego na poziomie B2, ale uzyska co najmniej 50% punktów z całego egzaminu, może otrzymać zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Cena egzaminu
dla osób uczestniczących w intensywnym kursie: bez opłaty

dla kandydatów nie biorących udziału w kursie: 200 zł – Kontakt: asendur@afm.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać: egzamin certyfikujący z j. angielskiego, w treści maila: swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego).

UWAGA! Proszę nie dokonywać żadnych wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia o zapisaniu na egzamin!

Two-semester course of Polish for foreigners

The course is aimed at candidates who don’t speak any Polish. Classes take place from Monday to Friday for 4 teaching hours per week for two semesters. It starts in October and in May.

Course fee: 2000 EUR

Course fee includes:

 • 500 lessons (teaching hour = 45 min)
 • coursebooks
 • access to educational language platform
 • other teaching materials
 • tests and quizzes
 • final exam
 • certificate of course completion
 • KTE language certificate for those candidates who pass the exam

KTE certificate

The KTE Polish certificate is a document certifying the holder’s Polish language proficiency level of B1 or B2 (CEFR). The certificate is accepted for enrolment to Polish-taught university programmes at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University.

Course organiser: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.

Course enrolment

If you would like to enrol for the course, please write to asendur@afm.edu.pl, stating your full name, country of origin and the level of proficiency in Polish.
The course will start when enough candidates enrol.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян