SERWIS REKRUTACYJNY

Kursy językowe – roczny kurs polskiego dla obcokrajowców

Roczny kurs języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców

Na zakończenie kursu uczestnicy podchodzą do egzaminu. Kursanci, którzy zdadzą egzamin na poziomie B2 otrzymają certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego. Osoby, które zdadzą egzamin na poziomie B1 uzyskają zaświadczenie o znajomości języka polskiego na tym poziomie. Obydwa dokumenty uprawniają do podjęcia studiów w języku polskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Na kurs przyjmowane są osoby bez znajomości języka polskiego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i odbywają się w małych grupach od poniedziałku do piątku po 4 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 min.) codziennie przez dwa semestry. Kurs trwa od października do końca maja.

Cena kursu: 2000 EUR

W cenie kursu:

  • 600 godzin zajęć
  • podręczniki
  • dostęp do platformy edukacyjnej
  • inne materiały dydaktyczne
  • testy cząstkowe
  • egzamin końcowy
  • świadectwo ukończenia kursu
  • certyfikat lub zaświadczenie w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu.

Organizator: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.

Zapisy na kurs

Osoby zainteresowane kursem proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres asendur@afm.edu.pl.

W tytule maila proszę podać: Roczny kurs język polski, a w treści swoje imię, nazwisko. Kurs rozpocznie się w momencie zebrania grupy chętnych.

Certyfikat KTE – język polski jako obcy

Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEFR) oraz zwalnia studentów – obcokrajowców studiujących w języku polskim z obowiązkowego lektoratu języka polskiego.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

Egzamin pisemny (150 minut)
sprawdza następujące umiejętności:
rozumienie tekstu słuchanego (10 pkt.)
rozumienie tekstu czytanego (10 pkt.)
praktyczną znajomość gramatyki i słownictwa (10 pkt.)
umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnej (10 pkt.)

Egzamin ustny – ok. 15 minut (10 pkt.)
Kandydat przygotowuje wypowiedź ustną na zadany temat (ok. 5 minut na przygotowanie)
Kandydat uczestniczy w spontanicznie zaaranżowanej dyskusji (bez przygotowania)

Kandydat, który nie zda egzaminu certyfikującego na poziomie B2, ale uzyska co najmniej 50% punktów z całego egzaminu, może otrzymać zaświadczenie o znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B1.

Cena egzaminu
dla osób uczestniczących w intensywnym kursie: bez opłaty

dla kandydatów nie biorących udziału w kursie: 200 zł – Kontakt: asendur@afm.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać: egzamin certyfikujący z j. angielskiego, w treści maila: swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego).

UWAGA! Proszę nie dokonywać żadnych wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia o zapisaniu na egzamin!

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl