SERWIS REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie
wydział:Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
kierunek:Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
rodzaj:jednolite studia magisterskie
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:10
cena za semestr:stac. 3700 / niestac. 3700
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uwaga! Rejestracja i rekrutacja na ten kierunek zostanie uruchomiona w terminie późniejszym.

Pierwszy nauczyciel, to ktoś szczególny w życiu dziecka. Od nauczycieli kształcących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymaga się wszechstronności i kompleksowego przygotowania do wykonywania zawodu. Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zaprasza na studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to dobry wybór dla osób empatycznych, otwartych, wrażliwych na potrzeby dzieci a jednocześnie stanowczych i zaangażowanych. Studenci rozwijają kompetencje społeczne jednocześnie kształcąc się w zakresie metodyki. W pracowniach stworzonych specjalnie dla studentów kierunków pedagogicznych prowadzone są zajęcia z wykorzystywania nowych mediów w dydaktyce, innowacyjnych obszarów pracy z dzieckiem zdolnym i dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy wychowania artystycznego.

Krakowska Akademia ma bogate doświadczenie w zakresie kształcenia nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Liczni absolwenci uczelni pracują w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski i za granicą. Część z nich z powodzeniem rozwija swoje pasje związane z zawodem nauczyciela zakładając własne przedszkola i podejmując inne, nowatorskie inicjatywy edukacyjne.

Wybrane zagadnienia realizowane podczas studiów:

  • filozofia wychowania i aksjologia pedagogiczna,
  • klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka,
  • rola nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowania uczniów,
  • normy, procedury i praktyki stosowane w działalności pedagogicznej,
  • sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
  • prawa dziecka i osób z niepełnosprawnościami,
  • projektowanie i realizowanie programów nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • monitorowanie postępów uczniów.

Studia stacjonarne

PrzedmiotOgółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR I zimowy
Filozoficzne podstawy wychowania304
Podstawy psychologii dla nauczycieli405
Teoretyczne podstawy wychowania605
Wprowadzenie do pedagogiki605
Media w edukacji504
Zaawansowane technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
Podstawowe zasady gier i zabaw ruchowych dla dzieci201
Bezpieczeństwo w szkole152
Rodzina w systemie opieki i profilaktyki społecznej153
Podstawy pierwszej pomocy81
Szkolenie BHP-e-learning
Ogółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR II letni
Socjologia edukacji301
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dzieci304
Historia myśli pedagogicznej605
Pedagogika kultury203
Podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej606
Wprowadzenie do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej602
Język angielski302
Wychowanie fizyczne dzieci w infrastrukturze miasta201
Organizacja czasu wolnego dzieci201
Wiedza o kulturze304
Praktyki hospitacyjne-ogólnopedagogiczne-organizacja i ewaluacja342
Ogółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR III zimowy
Komunikacja interpersonalna354
Podstawy prawne funkcjonowania instytucji edukacyjnych102
Prawa dziecka101
Podstawy pedagogiki specjalnej102
Psychologia rozwoju małego dziecka402
Etyka zawodu nauczyciela102
Język angielski302
Specjalne potrzeby edukacyjne małych dzieci203
Emisja głosu202
Inicjacja czytelnicza, teatralna, muzyczna, plastyczna i techniczna przedszkola404
Podstawy edukacji polonistycznej607
Integracja sensoryczna małych dzieci-metody pracy102
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu41
Ogółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR IV letni
Projektowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w przedszkolu102
Metodyka pracy pedagoga szkolnego102
Współczesna literatura dziecięca z elementami bajkoterapii303
Modele procesu wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu353
Dziedzictwo kulturowe202
Język angielski302
Podstawy edukacji matematycznej303
Podstawy matematyki dla humanistów303
Podstawy diagnozowania pedagogicznego dla nauczycieli506
Pedagogika alternatywna152
Układy taneczne dla dzieci203
Praktyka cz. I Praktyka ogólnopedagogiczna wprowadzająca do zawodu-organizacja i ewaluacja342
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu41
Ogółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR V zimowy
Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej304
Podstawy edukacji plastycznej304
Podstawy edukacji technicznej303
Podstawy edukacji muzycznej303
Język angielski302
Podstawy edukacji informatycznej303
Podstawy wychowania fizycznego204
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3 cz. I204
Praktyka cz. II Praktyka wychowawczo-dydaktyczna-organizacja242
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu41
PrzedmiotOgółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR VI letni
Podstawy edukacji zdrowotnej302
Metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach 1-3606
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach 1-3606
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach 1-3456
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3 cz. II254
Metodyka edukacji komputerowej i posługiwanie się technologią informacyjną w przedszkolu i klasach 1-3455
Język angielski302
Pedagogiczne i psychologiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci cz. I202
Metodyka Marii Montessori cz. I102
Praktyka cz. III Praktyka wychowawczo-dydaktyczna843
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu41
Ogółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR VII zimowy
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach 1-2456
Metodologia badań pedagogicznych302
Metody badań pedagogicznych302
Język angielski302
Seminarium305
Metodyka edukacji zdrowotnej304
Pedagogiczne i psychologiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci cz. II201
Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu i klasach 1-3606
Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu i klasach 1-3304
Metodyka nauczania języka obcego małych dzieci cz. I303
Praktyka cz. IV Praktyka wychowawczo-dydaktyczna (diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub dziecka zdolnego)944
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu41
Ogółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR VIII letni
Praca z dzieckiem zdolnym352
Język angielski302
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela przedszkola i klas 1-3303
Wychowanie przez sztukę z elementami arteterapii352
Praktyka wystąpień publicznych-warsztaty telewizyjne202
Seminarium305
Psychologiczne aspekty w autorefleksji i samorozwoju nauczyciela653
Antropologia kulturowa153
Logika202
Pedagogiczne i psychologiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci cz. III202
Metodyka Marii Montessori cz. II102
Praktyka cz. V Projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach 1-3-organizacja i ewaluacja (badania do pracy mgr)342
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu41
Ogółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR IX zimowy
Seminarium305
Analiza edukacyjnej oferty medialnej202
Współczesne problemy pedagogiczne352
Metodyka nauczania języka obcego małych dzieci cz. II303
Elementy logopedii151
Terapia pedagogiczna202
Wprowadzenie do pedeutologii302
Język angielski302
Współczesne badania nad dzieciństwem 151
Zabawa w stymulowaniu rozwoju dziecka152
Edukacja międzykulturowa w przedszkolu304
Warsztaty teatralne cz.I151
Współczesne systemy profilaktyki społecznej151
Projektowanie kariery zawodowej151
Praktyka cz. VI Praktyka zawodowa ciągła643
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu41
Ogółem godzinPunkty ECTS
SEMESTR X letni
Seminarium305
Współczesne koncepcje andragogiczne202
Projektowanie programów profilaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i klasach 1-3103
Pedagogika porównawcza303
Kultura żywego słowa203
Edukacyjne zastosowanie mediów353
Projektowanie wsparcia dzieci203
Warsztaty teatralne cz. II303
Innowacje w pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej152
Warsztaty cyrkowe102
Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu41

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

administracja stroną: www@afm.edu.pl