SERWIS REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie
wydział:Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
kierunek:Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
rodzaj:jednolite studia magisterskie
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:10
cena za semestr:stac. 3100 / niestac. 3000
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pierwszy nauczyciel, to ktoś szczególny w życiu dziecka. Od nauczycieli kształcących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymaga się wszechstronności i kompleksowego przygotowania do wykonywania zawodu. Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zaprasza na studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to dobry wybór dla osób empatycznych, otwartych, wrażliwych na potrzeby dzieci a jednocześnie stanowczych i zaangażowanych. Studenci rozwijają kompetencje społeczne jednocześnie kształcąc się w zakresie metodyki. W pracowniach stworzonych specjalnie dla studentów kierunków pedagogicznych prowadzone są zajęcia z wykorzystywania nowych mediów w dydaktyce, innowacyjnych obszarów pracy z dzieckiem zdolnym i dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy wychowania artystycznego.

Krakowska Akademia ma bogate doświadczenie w zakresie kształcenia nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Liczni absolwenci uczelni pracują w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski i za granicą. Część z nich z powodzeniem rozwija swoje pasje związane z zawodem nauczyciela zakładając własne przedszkola i podejmując inne, nowatorskie inicjatywy edukacyjne.

Wybrane zagadnienia realizowane podczas studiów:

  • filozofia wychowania i aksjologia pedagogiczna,
  • klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka,
  • rola nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowania uczniów,
  • normy, procedury i praktyki stosowane w działalności pedagogicznej,
  • sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
  • prawa dziecka i osób z niepełnosprawnościami,
  • projektowanie i realizowanie programów nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów,
  • monitorowanie postępów uczniów.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl