SERWIS REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie
wydział:Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
kierunek:Prawo
rodzaj:jednolite studia magisterskie
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:10
cena za semestr:stac. 3000 / niestac. 2900
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Prawo

W roku 2019 Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła badanie, które miało sprawdzić świadomość prawną Polaków. Poproszeni o ocenę swojej świadomości prawa Polacy byli nad wyraz optymistyczni, aż 44 % badanych określiła ją jako dobrą. Z drugiej strony mamy w społeczeństwie do czynienia z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na zawody i usługi prawnicze i dużą liczbą kandydatów na studia prawnicze.

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo. Jednym z głównych celów kształcenia przyszłych prawników jest przygotowanie do zakończonego sukcesem uczestnictwa w egzaminach na wszystkie aplikacje prawnicze: sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną. Ten cel realizujemy z sukcesem od wielu lat, o czym świadczy wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje w zawodach prawniczych wśród naszych absolwentów. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowujemy studentów również do pracy w strukturach organizacyjnych administracji, policji, sądów, prokuratury, partii politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych, jak również w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Wiemy, że praktyczne przygotowanie do zawodu jest jedyną skuteczną metodą kształcenia dobrych prawników. Dlatego wykładowcami są w większości przypadków osoby łączące działalność naukową z wykonywaniem zawodu prawniczego. Studenci uczą się nie tylko stosowania prawa z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin prawa materialnego i procesowego. Poznają także prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej oraz ich relacje z prawem krajowym.

Liczne zajęcia warsztatowe rozwijają umiejętność przygotowywania projektów m.in. umów, dokumentacji w spółkach, pism urzędowych oraz pism procesowych. W ćwiczeniowej sali rozpraw odbywają się zajęcia z prawa procesowego. Studenci mają możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego poprzez działalność w Studenckiej Poradni Prawnej.

Studenci zainteresowani zjawiskiem przestępczości mogą pogłębiać zdobytą w trakcie studiów wiedzę w ramach ścieżki specjalizacyjnej Kryminologia. Absolwenci tej ścieżki, mając wszystkie uprawnienia związane z ukończeniem studiów prawniczych uzyskają dodatkowe wykształcenie w zakresie szeroko pojętych nauk kryminologicznych. Wśród przedmiotów wykładanych znajdują się obok kryminologii i kryminalistyki, m.in. seksuologia sądowa, nauka o więziennictwie, nauki policyjne, nauki sądowe (forensic sciences). Ścieżka ta przygotowuje prawników do pracy w służbach policyjnych, specjalnych, w więziennictwie, a także jest przydatna dla osób, które chcą po studiach prawniczych i po ukończonej aplikacji specjalizować się w sprawach karnych.

Tym absolwentom, którzy wybierają rozwój naukowy oferujemy możliwość dalszego kształcenia w ramach seminariów doktorskich, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.
Wybrane zagadnienie realizowane podczas studiów:

 • historyczna i polityczna geneza prawa,
 • więzi i aktywności społeczne poddawane regulacji prawnej,
 • prawo cywilne,
 • prawo konstytucyjne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy,
 • prawo finansowe,
 • prawo międzynarodowe,
 • prawo europejskie,
 • zasady ochrony praw autorskich i własności intelektualnej,
 • zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl