SERWIS REKRUTACYJNY

Jednolite studia magisterskie
wydział:Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
kierunek:Prawo
rodzaj:jednolite studia magisterskie
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:10
cena za semestr:stac. 4000 / niestac. 4000
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Prawo

W roku 2019 Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła badanie, które miało sprawdzić świadomość prawną Polaków. Poproszeni o ocenę swojej świadomości prawa Polacy byli nad wyraz optymistyczni, aż 44 % badanych określiła ją jako dobrą. Z drugiej strony mamy w społeczeństwie do czynienia z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na zawody i usługi prawnicze i dużą liczbą kandydatów na studia prawnicze.

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo. Jednym z głównych celów kształcenia przyszłych prawników jest przygotowanie do zakończonego sukcesem uczestnictwa w egzaminach na wszystkie aplikacje prawnicze: sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Ten cel realizujemy z sukcesem od wielu lat, o czym świadczy wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje w zawodach prawniczych wśród naszych absolwentów. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowujemy studentów również do pracy w strukturach organizacyjnych administracji, policji, sądów, prokuratury, partii politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych, jak również w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Wiemy, że praktyczne przygotowanie do zawodu jest jedyną skuteczną metodą kształcenia dobrych prawników. Dlatego wykładowcami są w większości przypadków osoby łączące działalność naukową z wykonywaniem zawodu prawniczego. Studenci uczą się nie tylko stosowania prawa z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin prawa materialnego i procesowego. Poznają także prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej oraz ich relacje z prawem krajowym.

Liczne zajęcia warsztatowe rozwijają umiejętność przygotowywania projektów m.in. umów, dokumentacji w spółkach, pism urzędowych oraz pism procesowych. W ćwiczeniowej sali rozpraw odbywają się zajęcia z prawa procesowego. Przedstawienie studentom prawa warsztatu biegłego, zasad dokonywania oględzin miejsc i zabezpieczania dowodów odbywa się w Laboratorium Kryminalistycznym WPAiSM. Studenci korzystają tutaj również z treningowego programu „wirtualne miejsce zbrodni”. Specjalna aplikacja symulatora wirtualnej rzeczywistości, za pomocą okularów VR i kontrolerów ruchu umożliwia studentom samodzielne badanie miejsca zbrodni. W drugiej części laboratorium znajduje się pokój do badań poligraficznych, wyposażony w nowoczesny poligraf komputerowy. Pokój jest monitorowany, studenci mogą na monitorze śledzić przebieg badania poligraficznego. Studenci mają również możliwość poznania zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych oraz oprogramowania przeznaczonego dla wspomagania pracy prawnika. W dydaktyce na kierunku prawo wykorzystywane są systemy informacji prawnej takie jak Lex, czy Legalis. Studenci mają możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego poprzez działalność w Studenckiej Poradni Prawnej.

Studenci zainteresowani zjawiskiem przestępczości mogą pogłębiać zdobytą w trakcie studiów wiedzę w ramach ścieżki specjalizacyjnej Kryminologia. Absolwenci tej ścieżki, mając wszystkie uprawnienia związane z ukończeniem studiów prawniczych uzyskają dodatkowe wykształcenie w zakresie szeroko pojętych nauk kryminologicznych. Wśród przedmiotów wykładanych znajdują się obok kryminologii i kryminalistyki, m.in. seksuologia sądowa, nauka o więziennictwie, nauki policyjne, nauki sądowe (forensic sciences). Ścieżka ta przygotowuje prawników do pracy w służbach policyjnych, specjalnych, w więziennictwie, a także jest przydatna dla osób, które chcą po studiach prawniczych i po ukończonej aplikacji specjalizować się w sprawach karnych.

Tym absolwentom, którzy wybierają rozwój naukowy oferujemy możliwość dalszego kształcenia w ramach seminariów doktorskich, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.

Studia stacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Logika dla prawników606
Wstęp do prawoznawstwa606
Wychowanie fizyczne300
Zaawansowane TPI z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
Podstawy teorii władzy publicznej264
Historia doktryn politycznych i prawnych264
Historia ustroju Polski na tle porównawczym264
Podstawy psychologii263
Podstawy filozofii263
Szkolenie BHP50
semestr
2Prawo konstytucyjne605
Prawo cywilne I – część ogólna606
Język obcy302
Wychowanie fizyczne300
Legislacja i zasady techniki prawodawczej264
Historia prawa polskiego na tle porównawczym264
Prawo rzymskie264
Łacina dla prawników202
Podstawy socjologii263
semestr
3Prawo konstytucyjne605
Prawo cywilne II – prawo rzeczowe i księgi wieczyste606
Prawo administracyjne605
Prawo karne605
Język obcy302
Prawa człowieka264
Prawo międzynarodowe publiczne605
semestr
4Prawo administracyjne605
Prawo karne605
Prawo cywilne III – prawo zobowiązań606
Prawo UE. Zagadnienia systemowe305
Język obcy302
Retoryka prawnicza203
Prawo publiczne gospodarcze264
Prawo dyplomatyczne i konsularne z elementami protokołu264
semestr
5Prawo cywilne IV – prawo rodzinne i opiekuńcze606
Postępowanie karne605
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne605
Język obcy302
Europejskie prawo gospodarcze264
Prawo karne. Część szczególna264
Prawo autorskie264
Prawo samorządu terytorialnego264
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaKryminologia455
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaOrganizacja ochrony bezpieczeństwa305
semestrprzedmiotgodzinyECTS
6Postępowanie karne605
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne605
Język obcy302
Prawo finansowe264
Prawo obrotu nieruchomościami264
Ochrona prawna mniejszości narodowych w Europie264
Prawo mediów264
Prawo cywilne V – prawo spadkowe606
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPostępowanie w sprawach nieletnich305
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPolityka kryminalna305
semestr
7Postępowanie cywilne605
Prawo handlowe606
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych606
Prawo zamówień publicznych264
Prawo medyczne264
Prawo międzynarodowe prywatne264
Pisma procesowe w sprawach karnych203
Pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym203
Metodyka prowadzenia badań w naukach społecznych152
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaKryminalistyka305
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaKryminalistyka – Wirtualna scena zbrodni200
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaMedycyna sądowa305
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaWstęp do nauki o więziennictwie455
semestr
8Postępowanie cywilne605
Seminarium magisterskie305
Prawo bankowe264
Prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń264
Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe203
Prawo własności przemysłowej264
Publiczne prawo konkurencji264
Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych203
Umowy w obrocie handlowym203
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPrawo karne wykonawcze305
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPrawo policyjne305
semestr
9Seminarium magisterskie305
Prawo energetyczne264
Postępowanie nieprocesowe264
Prawo sądownictwa polubownego264
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji264
Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego264
Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej 152
Ubezpieczenia gospodarcze203
Wystąpienia publiczne152
Wykład w języku obcym265
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaWprowadzenie do psychologii klinicznej i sądowej305
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaSeksuologia sądowa305
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPsychiatria sądowa305
semestr
10Teoria i filozofia prawa304
Etyka zawodów prawniczych304
Międzynarodowe prawo żywnościowe264
Ochrona praw konsumentów264
Aplikacje prawnicze (radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat)203
Pisma procesowe w sprawach cywilnych203
Seminarium magisterskie3010
Praktyka1606
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaResocjalizacja305

Studia niestacjonarne

semestrprzedmiotgodzinyECTS
1Logika dla prawników356
Wstęp do prawoznawstwa356
Zaawansowane TPI z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
Podstawy teorii władzy publicznej204
Historia doktryn politycznych i prawnych204
Historia ustroju Polski na tle porównawczym204
Podstawy psychologii203
Podstawy filozofii203
Szkolenie BHP50
semestr
2Prawo konstytucyjne355
Prawo cywilne I – część ogólna356
Język obcy302
Legislacja i zasady techniki prawodawczej204
Historia prawa polskiego na tle porównawczym204
Prawo rzymskie204
Łacina dla prawników152
Podstawy socjologii203
semestr
3Prawo konstytucyjne355
Prawo cywilne II – prawo rzeczowe i księgi wieczyste356
Prawo administracyjne355
Prawo karne355
Język obcy302
Prawa człowieka204
Prawo międzynarodowe publiczne355
semestr
4Prawo administracyjne355
Prawo karne355
Prawo cywilne III – prawo zobowiązań356
Prawo UE. Zagadnienia systemowe205
Język obcy302
Prawo publiczne gospodarcze204
Retoryka prawnicza153
Prawo dyplomatyczne i konsularne z elementami protokołu204
semestr
5Prawo cywilne IV – prawo rodzinne i opiekuńcze356
Postępowanie karne355
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne355
Język obcy302
Europejskie prawo gospodarcze204
Prawo karne. Część szczególna204
Prawo autorskie204
Prawo samorządu terytorialnego204
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaKryminologia355
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaOrganizacja ochrony bezpieczeństwa205
semestrprzedmiotgodzinyECTS
6Postępowanie karne355
Prawo cywilne V – prawo spadkowe356
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne355
Język obcy302
Prawo finansowe204
Prawo obrotu nieruchomościami204
Ochrona prawna mniejszości narodowych w Europie204
Prawo mediów204
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPostępowanie w sprawach nieletnich205
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPolityka kryminalna205
semestr
7Postępowanie cywilne355
Prawo handlowe356
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych356
Prawo zamówień publicznych204
Prawo medyczne204
Prawo międzynarodowe prywatne204
Pisma procesowe w sprawach karnych153
Pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym153
Metodyka prowadzenia badań w naukach społecznych152
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaKryminalistyka205
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaKryminalistyka – Wirtualna scena zbrodni200
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaMedycyna sądowa205
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaWstęp do nauki o więziennictwie355
semestr
8Postępowanie cywilne355
Seminarium magisterskie205
Prawo bankowe204
Prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń204
Prawo podatkowe i postępowanie podatkowe153
Prawo własności przemysłowej204
Publiczne prawo konkurencji264
Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych153
Umowy w obrocie handlowym153
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPrawo karne wykonawcze205
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPrawo policyjne205
semestr
9Seminarium magisterskie205
Prawo energetyczne204
Postępowanie nieprocesowe204
Prawo sądownictwa polubownego204
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji204
Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego204
Cyberzagrożenia i cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej 152
Ubezpieczenia gospodarcze153
Wystąpienia publiczne 102
Wykład w języku obcym205
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaWprowadzenie do psychologii klinicznej i sądowej205
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaSeksuologia sądowa205
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaPsychiatria sądowa205
semestr
10Teoria i filozofia prawa204
Etyka zawodów prawniczych204
Międzynarodowe prawo żywnościowe204
Ochrona praw konsumentów204
Aplikacje prawnicze (radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat) 153
Pisma procesowe w sprawach cywilnych 153
Seminarium magisterskie2010
Praktyka zawodowa1206
ścieżka specjalizacyjna KryminologiaResocjalizacja205

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

administracja stroną: www@afm.edu.pl