SERWIS
REKRUTACYJNY

Rozpocznij rekrutację

Studia podyplomowe

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe

Nabór na semestr zimowy 2024/25 rozpocznie się 22 kwietnia 2024

Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest:

na semestr zimowy: do 15 września
na semestr letni: do 15 lutego

W wyjątkowych sytuacjach nabór może zostać przedłużony.

Proces rekrutacji na studia podyplomowe:

Etap I

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez system Elektronicznej Rekrutacji on-line na studia podyplomowe
Przy wypełnianiu formularza zwróć uwagę na poprawność wszystkich danych przed zatwierdzeniem.
Po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu system wygeneruje kwestionariusz kandydata na studia. Wydrukuj go, sprawdź i uzupełnij wymagane punkty, zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Etap II

Przygotuj wszystkie potrzebne do złożenia dokumenty (Wymagane dokumenty), opłać opłatę rekrutacyjną.

Słuchacze studiów podyplomowych opłatę rekrutacyjną (100 PLN) wnoszą na rachunek uczelni:
PKO Bank Polski SA (PKO BP) 95 1020 2892 0000 5102 0636 7231
UWAGA: w przypadku nie uruchomienia studiów ze względu na zbyt małą liczbę chętnych opłata podlega zwrotowi.

Wpłaty czesnego (oraz ewentualne inne opłaty) dokonywane będą na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi.

Etap III

Złóż dokumenty w Centrum Studiów Podyplomowych (ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, budynek C, pok. C219), w godzinach otwarcia Centrum Studiów Podyplomowych,
lub prześlij pocztą tradycyjną na adres:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków z dopiskiem Centrum Studiów Podyplomowych

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Proces rekrutacji na kursy oraz specjalizacje:

szczegóły na stronie Centrum Studiów Podyplomowych

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji na studia podyplomowe:

  • Formularz zgłoszeniowy – generowany w systemie Elektronicznej Rekrutacji
  • Formularz dla firm zgłaszających pracowników (dla osób, którym studia finansuje pracodawca) – tutaj
  • kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu
  • dowód wpłaty za opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł (z dopiskiem nazwy specjalności studiów podyplomowych oraz imienia i nazwiska kandydata)
  • na specjalność Uroginekologia: dodatkowe dyplomy i zaświadczenia. Szczegóły na stronie specjalności
  • na MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia: CV i list motywacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna
Wymagane dokumenty należy złożyć w Centrum Studiów Podyplomowych lub przesłać pocztą tradycyjną.

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України