SERWIS
REKRUTACYJNY

Wybór lektoratu języka obcego

Podczas rekrutacji na studia Kandydat wybiera jeden z podanych poniżej języków obcych, którego uczył się wcześniej i będzie kontynuował jego naukę na poziomie nie niższym niż B1 (poziom średnio zaawansowany):

język angielski, język niemiecki, język rosyjski*, język francuski*, język hiszpański*, język włoski*

*UWAGA! Lektorat języka rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, jako lektorat obowiązkowy zostanie uruchomiony wyłącznie przy odpowiedniej liczbie zgłoszonych chętnych. W zależności od liczby zgłoszeń na dany język, zajęcia mogą odbywać się:
a) dla studentów stacjonarnych w terminach zjazdów niestacjonarnych;
b) dla studentów niestacjonarnych w terminach od poniedziałku do piątku.

Lektoraty języka angielskiego oraz niemieckiego będą odbywały się zgodnie z wybranym przez studenta trybem studiów.

W celu określenia swoich umiejętności językowych i podjęcia dobrych decyzji dotyczących wyboru języka obcego, przed wypełnieniem deklaracji wyboru języka obowiązkowego lektoratu należy wykonać test samooceny biegłości językowej. Test należy wykonać samodzielnie, nie korzystając z żadnych pomocy, a następnie sprawdzić według załączonego klucza i porównać ze skalą poziomów biegłości języka.
Poziom umiejętności językowych wynikający z rozwiązanego testu należy wpisać w deklaracji wyboru języka, która stanowi część kwestionariusza osobowego składanego w Dziale Rekrutacji.

Testy samooceny

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України