SERWIS
REKRUTACYJNY

Podział studiów niestacjonarnych na tury zjazdów
Semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025

aktualizacja 3.07.2024

I tura

Administracja II lic. (9 zjazdów+ pt.)
Administracja III lic. (8 zjazdów+ pt.)
Bezpieczeństwo narodowe II lic. (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo narodowe III lic. (10 zjazdów)
Bezpieczeństwo wewnętrzne II lic. (10 zjazdów+ pt. )
Bezpieczeństwo wewnętrzne III lic. (10 zjazdów+ pt.)
Dietetyka II lic. (10 zjazdów +pt.)
Dietetyka III lic. (10 zjazdów +pt.)
Filologia angielska II lic. (10 zjazdów+ pt.)
Filologia angielska III lic. (10 zjazdów+ pt.)
Finanse i rachunkowość II lic. (10 zjazdów+ pt.)
Finanse i rachunkowość III lic. – sem. zimowy – praktyki
Fizjoterapia II j. m. (16 zjazdów +pt.)
Fizjoterapia III j. m. (16 zjazdów +pt.)
Informatyka i ekonometria inż. II (10 zjazdów+ pt.)
Informatyka i ekonometria inż. III (10 zjazdów+ pt.)
Kosmetologia II lic. (10 zjazdów +pt.)
Kosmetologia III lic. (10 zjazdów +pt.)
Kryminologia i resocjalizacja II lic. (9 zjazdów+ pt.)
Kryminologia i resocjalizacja III lic. (9 zjazdów+ pt.)
Organizacja produkcji filmowej i tv III lic. (9 zjazdów+ pt.)
Pedagogika przedszkolna i wczesn. II j.m. (10 zjazdów+ pt.)
Pedagogika przedszkolna i wczesn. III j. m. (10 zjazdów+ pt.)
Pedagogika stosowana II lic. (10 zjazdów +pt.)
Pedagogika stosowana III lic. (10 zjazdów+ pt.)
Pielęgniarstwo studia II stopnia 24/p (12 zjazdów +pt.)
Prawo II (10 zjazdów+ pt.)
Prawo III (10 zjazdów+ pt.) + kryminologia
Psychologia II j. m. (10 zjazdów+ pt.)
Psychologia III j. m. (10 zjazdów+ pt.)
Ratownictwo medyczne II lic. (16 zjazdów +pt.)
Ratownictwo medyczne III lic. (16 zjazdów +pt.)
Stosunki międzynarodowe III lic. (8 zjazdów+ pt.)
Zarządzanie II lic. (10 zjazdów+ pt.)
Zarządzanie III lic. (10 zjazdów +pt.)
Dziennikarstwo I lic. (9 zjazdów+ pt.)- tylko sem. zimowy 24/25 w I turze, w lecie 24/25 – tura II.
Organizacja produkcji filmowej i tv I lic. (9 zjazdów+ pt.) tylko sem. zimowy 24/25 w I turze, w lecie 24/25 – tura II.
Pedagogika II stopnia 22p. (10 zjazdów +pt.)
Media mastering I Lic. (9 zjazdów+ pt) tylko sem. zimowy 24/25 w I turze, w lecie 24/25 – tura II.

II tura

Administracja I lic. (8 zjazdów+ pt.)
Administracja II stopień 24/p (8 zjazdów+ pt.)
Bezpieczeństwo narodowe I lic. (10 zjazdów+ pt.)
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 24/p (8 zjazdów+ pt.)
Bezpieczeństwo narodowe II stopień 23/p (8 zjazdów+ pt.)
Bezpieczeństwo wewnętrzne I lic. (10 zjazdów+ pt.)
Dietetyka I lic. (10 zjazdów +pt.)
Filologia angielska I lic. (9 zjazdów+ pt.)
Finanse i rachunkowość I lic. (9 zjazdów+ pt.)
Fizjoterapia I j. m. (14 zjazdów +pt.)
Fizjoterapia IV j. m. (16 zjazdów +pt.)
Fizjoterapia V j. m. (16 zjazdów +pt.)
Informatyka i ekonometria inż. I (10 zjazdów+ pt.)
Informatyka i ekonometria inż. IV (10 zjazdów+ pt.)
Kosmetologia I lic. (10 zjazdów +pt.)
Kosmetologia studia II stopnia 24/p (10 zjazdów +pt.)
Kosmetologia studia II stopnia 23/p (10 zjazdów +pt.)
Kryminologia i resocjalizacja I lic. (9 zjazdów+ pt.)
Kryminologia i resocjalizacja II stopień 24/p (8 zjazdów+ pt.)
Kryminologia i resocjalizacja II stopień 23/p (8 zjazdów+ pt.)
Logopedia II stopień 24/p. (10 zjazdów+ pt.)
Logopedia II stopień 23/p. (10 zjazdów+ pt.)
Pedagogika przedszkolna i wczesn. I j. m. (10 zjazdów+ pt.)
Pedagogika przedszkolna i wczesn. IV j.m. (10 zjazdów+ pt.)
Pedagogika przedszkolna i wczesn. V j.m. (10 zjazdów+ pt.)
Pedagogika stosowana I lic. (10 zjazdów +pt.)
Pielęgniarstwo studia II stopnia 23/p (12 zjazdów +pt.)
Prawo I j. m. (9 zjazdów+ pt.)
Prawo IV j.m. (10 zjazdów+ pt.) + kryminologia
Prawo V j. m. (10 zjazdów+ pt.) + kryminologia
Psychologia I j. m. (10 zjazdów + pt.)
Psychologia IV j. m. (10 zjazdów+ pt.)
Psychologia V j. m. (10 zjazdów+ pt.)
Ratownictwo medyczne I lic. (16 zjazdów +pt.)
Ratownictwo medyczne IV lic. (16 zjazdów +pt.)
Stosunki międzynarodowe I lic. (8 zjazdów+ pt.)
Stosunki międzynarodowe studia II stopnia 24/p (8 zjazdów+ pt.)
Zarządzanie I lic. (9 zjazdów+ pt.)
Zarządzanie II stopień 24/p (9 zjazdów+ pt.)
Zarządzanie II stopień 23/p (9 zjazdów+ pt.)
Kryminologia i kryminalistyka I Lic.(9 zjazdów+ pt.)
Podiatria I lic. (12 zjazdów +pt)

I tura – terminy zjazdów, semestr zimowy

I. 20.09, 21.09, 22.09.2024 r. ** (dla 10 zj.)
II. 27.09, 28.09, 29.09.2024 r.
III. 11.10, 12.10, 13.10.2024 r.
IV. 25.10, 26.10, 27.10.2024 r.
V. 8.11, 9.11, 10.11.2024 r.
VI. 22.11, 23.11, 24.11.2024 r.
VII. 6.12, 7.12, 8.12.2024 r.
VIII. 20.12, 21.12, 22.12.2024 r.
IX. 17.01, 18.01, 19.01.2025 r.
X. 31.01, 1.02, 2.02.2025 r.*

II tura – terminy zjazdów, semestr zimowy

I. 20.09, 21.09, 22.09.2024 r. **(dla 10 zj.)
II. 4.10, 5.10, 6.10.2024 r.
III. 18.10, 19.10, 20.10.2024 r.
IV. 2.11, 3.11.2024 r. (sb., nd.- zjazd online)***
V. 15.11, 16.11, 17.11.2024 r.
VI. 29.11, 30.11, 1.12.2024 r.
VII. 13.12, 14.12, 15.12.2024 r.
VIII. 10.01, 11.01, 12.01.2025 r.
IX. 24.01, 25.01, 26.01.2025 r.
X. 7.02, 8.02, 9.02.2025 r. *

  • * – w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 9 i więcej zjazdów w semestrze
    ** – w tym terminie zajęcia realizowane są tylko dla kierunków, które mają 10 i więcej zjazdów w semestrze
    ***– 2-3.11.24 zjazd (sobota-niedziela) – zajęcia w formie zdalnej, dla tury II, z racji święta 1.11.24 wypadającego w piątek

Od roku 2023/2024 wprowadzono na studiach niestacjonarnych zajęcia w piątki w formie online, aby zmniejszyć nieco liczbę godzin zajęć w soboty i niedziele. Kierunki medyczne realizują zajęcia w piątki tak jak dotychczas (tj. zdalnie i stacjonarnie).

Sesja egzaminacyjna 31.01–16.02.2025 r.
Sesja egzaminacyjna poprawkowa do 9.03.2025 r.

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України