SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Architektury i Sztuk Pięknych
kierunek:Architektura
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne
ilość semestrów:8
cena za semestr:4400
więcej w Opłaty
Kryteria przyjęć
Prowadzimy także studia II stopnia
Strona Wydziału

Architektura

Rozpocznij studia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM. To jedyne takie studia w Małopolsce.
W tzw. Klasach Mistrzowskich nauczysz się zawodu architekta czerpiąc wiedzę od praktyków, uznanych architektów, o znaczącym dorobku realizacyjnym i naukowym. To właśnie Klasy Mistrzowskie wyróżniają nas! Studiując architekturę w Krakowskiej Akademii masz wyjątkową możliwość pracy w małych grupach. Nie jesteś anonimowym studentem. W trakcie studiów pracujesz ze swoim Opiekunem – Mistrzem, który przekazuje Ci swoją wiedzę, daje wskazówki do dalszej pracy i wspiera Twój rozwój. Taki sposób kształcenia sprawdza się, a dowodem na to są liczne osiągnięcia naszych studentów, których prace są wyróżniane i nagradzane nie tylko w krajowych konkursach architektonicznych.

Przekonaj się: https://waisp.ka.edu.pl/klasy-mistrzowskie

Studia prowadzane są w profilu ogólnoakademickim i trwają 8 semestrów. Program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka, do której jest przyporządkowany kierunek. 50% prowadzonych zajęć to seminaria i ćwiczenia projektowe. Drugie 50% to zajęcia o charakterze praktycznym, studenci przygotowywani są także do prowadzenia działalności naukowej. Od roku akademickiego 2018/2019 studenci Architektury rozszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności z zakresu architektury wnętrz. To właśnie w tym celu powstał specjalny obowiązkowy moduł kształcenia.

Jeśli chcesz studiować za granicą oferujemy możliwość wyjazdu na jedno- lub dwusemestralne studia na innej uczelni w ramach wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS.
Po ukończeniu studiów I stopnia możesz rozpocząć proces uzyskiwania Uprawnień Budowlanych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: www.mpoia.pl oraz rozpocząć studia magisterskie II stopnia na naszym kierunku.
Co więcej: kierunek Architektura – jako jedyny wśród polskich uczelni niepublicznych – otrzymał akredytację Unii Europejskiej i od 2013 r. jego dyplom jest uznawany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Program studiów realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami dla kierunku: architektura zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta oraz jest zgodny z Polskimi Ramami Kwalifikacji, a jego realizacja odbywa się we współpracy z SARP i Izbą Architektoniczną, aby zapewnić kształcenie zgodne z wymogami standardów profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu architekta.

Wybrane zagadnienia realizowane w toku studiów:

  • kompozycja architektoniczna i urbanistyczna,
  • architektura wnętrz,
  • fotografia,
  • rzeźba,
  • malarstwo i rysunek,
  • zasady projektowania współczesnych konstrukcji budowlanych,
  • budownictwo ogólne,
  • ekologia środowiska zbudowanego i zasady ekologicznej certyfikacji,
  • filozofia i estetyka,
  • prawo budowlane i ekonomika procesu inwestycyjnego.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl