SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia II stopnia

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

Kierunek studiów:
Architektura

Poziom studiów:
studia II stopnia

Forma studiów:
stacjonarne

Liczba semestrów:
3

Profil studiów:
ogólnoakademicki

Nadawany tytuł:
magister inżynier architekt

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 6000 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia I stopnia

Architektura

Studia na naszym Wydziale są trzysemestralne i kończą się obroną pracy dyplomowej wraz z egzaminem dyplomowym ze stopniem magistra.

Studia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM pozwalają studentom – poza standardowym sposobem nauki bazującej na wiedzy teoretycznej – na jedyną w Małopolsce możliwość nauki zawodu architekta w tzw. Klasach Mistrzowskich. Podobnie jak na studiach pierwszego stopnia, realizowanych na naszym wydziale formuła Klas Mistrzowskich oparta jest na specjalnie dobranej kadrze architektów-praktyków pracujących w zawodzie, o znaczącym dorobku naukowym, a przede wszystkim realizacyjnym. To, co wyróżnia tę metodę nauczania to wyjątkowa możliwość pracy w małych grupach, pozwala ona na indywidualne podejście do studenta oraz naukę warsztatu opartą o rzetelną profesjonalną wiedzę architektoniczną. Prace dyplomowe można realizować pod okiem profesorów – praktyków, wybitnych polskich architektów, których prace są rozpoznawalne w krajobrazie polskiej architektury i przestrzeni.

Wybrane prace prezentujemy na stronie:
https://waisp.ka.edu.pl/klasy-mistrzowskie

Dowodem na skuteczność stosowanej przez nas metody są osiągnięcia naszych studentów w polskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych.
Spójrz na stronę internetową: https://waisp.ka.edu.pl/wybrane-prace-dyplomowe

Kryteria przyjęć na kierunek Architektura studia II stopnia

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów zawodowych na kierunku Architektura lub Architektura i urbanistyka wraz z suplementem, pozytywna ich ocena oraz wniesienie opłat.
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Architektura mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Architektura (Architektura i urbanistyka)

> W czasie studiów oferujemy wymianę międzynarodową z m.in. z uniwersytetami w Wenecji, Pradze, Palermo i Sewilli.
Szczegóły na stronie internetowej: https://waisp.ka.edu.pl/wspolpraca-miedzynarodowa

> Na Wydziale działa koło naukowe HAUZ 07 z prężnie działającym kołem odwiedzisz Chiny, Japonię i ciekawe miejsca w Europie by poznać współczesną architekturę: https://waisp.ka.edu.pl/kolo-naukowe

> Dla naszych absolwentów studentów II stopnia organizujemy, jako jedyny Wydział w Polsce, wspólnie z japońskim biurem KKA Kengo Kuma & Associates konkurs „Kengo Kuma Award” dla najlepszego absolwenta za najciekawszą pracę dyplomową. Nagrodą jest płatny trzymiesięczny staż w Tokio! Ta unikatowa kooperatywa daje możliwość poznania pracy u boku wybitnego architekta, przy światowych projektach i poznanie kultury Japonii. Warto skorzystać.

Więcej informacji: https://waisp.ka.edu.pl

Już po ukończeniu studiów II stopnia można rozpocząć proces ubiegania się Uprawnienia Budowlane w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.mpoia.pl oraz rozpocząć studia doktoranckie III stopnia.

Dyplom magisterski naszej uczelni jest dyplomem notyfikowanym przez Komisję Europejską (jako jedyny wśród uczelni niepublicznych w Polsce!) i jest uznawany we wszystkich krajach UE.

Notyfikacja dyplomów zgodnie z art. 21(7) dyrektywy 2005/36/WE
Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska i państwa członkowskie UE pozytywnie oceniły i zaaprobowały wniosek notyfikacyjny dotyczący kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Odpowiedni Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ukazał się w czerwcu 2013 roku, i od tej chwili dyplomy absolwentów Architektury naszego Wydziału są automatycznie uznawane we wszystkich krajach UE.

Program nauczania na studiach drugiego stopnia został skonstruowany pod kątem przekazania absolwentowi poszerzonej – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzy, dotyczącej projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ochrony zabytków oraz planowania przestrzennego.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Architektura” będzie posiadał gruntowną wiedzę oraz w zaawansowanym stopniu umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie:

  • projektowania architektonicznego budynków wraz z ich otoczeniem o różnych programach funkcjonalnych, spełniających wysokie wymagania estetyczne, techniczne, użytkowe i kulturowe z uwzględnieniem czynników społecznych, z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
  • kształtowania przestrzeni miast, rozumienia interdyscyplinarnych uwarunkowań planowania, opracowania planów miejscowych,
  • ochrony obiektów zabytkowych, historycznych zespołów urbanistycznych i krajobrazu kulturowego,
  • problemów planowania przestrzennego i regionalnego
  • zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
  • rozumienia roli architekta w społeczeństwie oraz jego wpływ na jakość środowiska zabudowanego,
  • zasad etyki zawodowej.
    Po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України