SERWIS REKRUTACYJNY

Studia II stopnia
wydział:Architektury i Sztuk Pięknych
kierunek:Architektura
rodzaj:studia II stopnia
tryb:stacjonarne
ilość semestrów:3
cena za semestr:4400
więcej w Opłaty
Kryteria przyjęć
Prowadzimy także studia I stopnia
Strona Wydziału

Architektura

Studia na naszym Wydziale są trzysemestralne i kończą się obroną pracy dyplomowej wraz z egzaminem dyplomowym ze stopniem magistra.

Studia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM pozwalają studentom – poza standardowym sposobem nauki bazującej na wiedzy teoretycznej – na jedyną w Małopolsce możliwość nauki zawodu architekta w tzw. Klasach Mistrzowskich. Podobnie jak na studiach pierwszego stopnia, realizowanych na naszym wydziale formuła Klas Mistrzowskich oparta jest na specjalnie dobranej kadrze architektów-praktyków pracujących w zawodzie, o znaczącym dorobku naukowym, a przede wszystkim realizacyjnym. To, co wyróżnia tę metodę nauczania to wyjątkowa możliwość pracy w małych grupach, pozwala ona na indywidualne podejście do studenta oraz naukę warsztatu opartą o rzetelną profesjonalną wiedzę architektoniczną. Prace dyplomowe można realizować pod okiem profesorów – praktyków, wybitnych polskich architektów, których prace są rozpoznawalne w krajobrazie polskiej architektury i przestrzeni.

Wybrane prace prezentujemy na stronie:
https://waisp.ka.edu.pl/klasy-mistrzowskie

Dowodem na skuteczność stosowanej przez nas metody są osiągnięcia naszych studentów w polskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych.
Spójrz na stronę internetową: https://waisp.ka.edu.pl/wybrane-prace-dyplomowe

W czasie studiów oferujemy wymianę międzynarodową z m.in. z uniwersytetami w Wenecji, Pradze, Palermo i Sewilli.

Szczegóły na stronie internetowej: https://waisp.ka.edu.pl/wspolpraca-miedzynarodowa

Na Wydziale działa koło naukowe HAUZ 07 z prężnie działającym kołem odwiedzisz Chiny, Japonię i ciekawe miejsca w Europie by poznać współczesną architekturę: https://waisp.ka.edu.pl/kolo-naukowe

Dla naszych absolwentów studentów II stopnia organizujemy, jako jedyny Wydział w Polsce, wspólnie z japońskim biurem KKA Kengo Kuma & Associates konkurs „Kengo Kuma Award” dla najlepszego absolwenta za najciekawszą pracę dyplomową. Nagrodą jest płatny trzymiesięczny staż w Tokio! Ta unikatowa kooperatywa daje możliwość poznania pracy u boku wybitnego architekta, przy światowych projektach i poznanie kultury Japonii. Warto skorzystać.

Więcej informacji: https://waisp.ka.edu.pl

Już po ukończeniu studiów II stopnia można rozpocząć proces ubiegania się Uprawnienia Budowlane w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: https://www.mpoia.pl oraz rozpocząć studia doktoranckie III stopnia.

Dyplom magisterski naszej uczelni jest dyplomem notyfikowanym przez Komisję Europejską (jako jedyny wśród uczelni niepublicznych w Polsce!) i jest uznawany we wszystkich krajach UE.

Studia II stopnia
Program nauczania na studiach drugiego stopnia został skonstruowany pod kątem przekazania absolwentowi poszerzonej – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzy, dotyczącej projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ochrony zabytków oraz planowania przestrzennego.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „Architektura” będzie posiadał gruntowną wiedzę oraz w zaawansowanym stopniu umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie:

  • projektowania architektonicznego budynków wraz z ich otoczeniem o różnych programach funkcjonalnych, spełniających wysokie wymagania estetyczne, techniczne, użytkowe i kulturowe z uwzględnieniem czynników społecznych, z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
  • kształtowania przestrzeni miast, rozumienia interdyscyplinarnych uwarunkowań planowania, opracowania planów miejscowych,
  • ochrony obiektów zabytkowych, historycznych zespołów urbanistycznych i krajobrazu kulturowego,
  • problemów planowania przestrzennego i regionalnego
  • zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji procesu inwestycyjnego i integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz państwach Unii Europejskiej,
  • rozumienia roli architekta w społeczeństwie oraz jego wpływ na jakość środowiska zabudowanego,
  • zasad etyki zawodowej.
    Po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.

Notyfikacja dyplomów zgodnie z art. 21(7) dyrektywy 2005/36/WE
Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska i państwa członkowskie UE pozytywnie oceniły i zaaprobowały wniosek notyfikacyjny dotyczący kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Odpowiedni Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ukazał się w czerwcu 2013 roku, i od tej chwili dyplomy absolwentów Architektury naszego Wydziału są automatycznie uznawane we wszystkich krajach UE.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl