SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
kierunek:Filologia
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 3500 / niestac. 3300
więcej w Opłaty
Strona Wydziału

Filologia

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zaprasza na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego. Studia te prowadzone są na profilu praktycznym, co oznacza przeważającą ilość zajęć warsztatowych w programie studiów, mających na celu wykształcenie u studentów konkretnych umiejętności językowych.

Program nauczania obejmuje naukę języka do poziomu C1, przedmioty z zakresu wiedzy o języku, historii, literaturze i kulturze angielskiej i amerykańskiej oraz przedmioty obejmujące kompetencje kluczowe, takie jak presentation skills, tworzenie i administrowanie stron internetowych czy English in the media.

W dobie globalizacji świadomość kulturowa i dobra znajomość języka angielskiego to cenione umiejętności na rynku pracy. Absolwenci Filologii w zakresie języka angielskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka i umiejętności z nim związane.

Wybrane zagadnienia realizowane w toku studiów:

 • strategie tłumaczeniowe i specyfika języków specjalistycznych,
 • współczesne życie kulturalne krajów angielskiego obszaru językowego,
 • interpretacja gramatyczna tekstów,
 • analiza i interpretacja dzieła literackiego.

W roku akademickim 2022/2023 na kierunku Filologia przewidziane są następujące ścieżki specjalizacyjne:

 • Język angielski w biznesie: English in Business
 • English/Polish and Polish/English Translation

Grupy przedmiotów obowiązkowych:
przedmioty kierunkowe 1 – Practical English (700 godzin na studiach stacjonarnych i 435 godzin na studiach niestacjonarnych) obejmują:
developing all skills: reading, writing, listening and speaking, academic writing I grammar

przedmioty kierunkowe 2 – nauka o języku:

 1. Introduction to linguistics
 2. Descriptive grammar
 3. Polish-English contrastive grammar
 4. Sociolinguistics

przedmioty kierunkowe 3 – nauka o literaturze i kulturze:

 1. British history and culture
 2. English literature
 3. American history, literature and culture
 4. Reading literary texts

przedmioty podstawowe – kompetencje kluczowe:

 1. Business meetings and negotiations
 2. Presentation skills
 3. Podstawy mikroekonomii i makroekonomii
 4. English in the media
 5. Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 6. Tworzenie i administrowanie stron internetowych

przedmioty specjalizacji ENGLISH IN BUSINESS

 1. Integrated Business English skills.
 2. Advertising and PR
 3. Working with human resources
 4. Introduction to marketinng
 5. Business translation

przedmioty specjalizacji ENGLISH/POLISH and POLISH/ENGLISH TRANSLATION

 1. Introduction to translation studies
 2. Translation of literary works
 3. Tłumaczenie tekstów użytkowych
 4. Film translation
 5. Text editing
 6. Elementy gramatyki i kultury języka polskiego
 7. Interpreting
 8. Zarządzanie w przemyśle tłumaczeniowym

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl