SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów:
Filologia

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2023/2024:
studia stacjonarne: 4000 zł | studia niestacjonarne: 4000 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Filologia

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zaprasza na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego. Studia te prowadzone są na profilu praktycznym, co oznacza przeważającą ilość zajęć warsztatowych w programie studiów, mających na celu wykształcenie u studentów konkretnych umiejętności językowych.

Program nauczania obejmuje naukę języka do poziomu C1, przedmioty z zakresu wiedzy o języku, historii, literaturze i kulturze angielskiej i amerykańskiej oraz przedmioty obejmujące kompetencje kluczowe, takie jak presentation skills, tworzenie i administrowanie stron internetowych czy English in the media.

W dobie globalizacji świadomość kulturowa i dobra znajomość języka angielskiego to cenione umiejętności na rynku pracy. Absolwenci Filologii w zakresie języka angielskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka i umiejętności z nim związane.

Kryteria przyjęć na kierunek Filologia

Kryteria zostały opisane na stronie Filologia – kryteria przyjęć

Na kierunku Filologia przewidziane są następujące ścieżki specjalizacyjne:
> Język angielski w biznesie: English in Business
> English/Polish and Polish/English Translation

Wybrane zagadnienia realizowane w toku studiów:

 • strategie tłumaczeniowe i specyfika języków specjalistycznych,
 • współczesne życie kulturalne krajów angielskiego obszaru językowego,
 • interpretacja gramatyczna tekstów,
 • analiza i interpretacja dzieła literackiego.

Grupy przedmiotów obowiązkowych:
przedmioty kierunkowe 1 – Practical English 

(700 godzin na studiach stacjonarnych i 435 godzin na studiach niestacjonarnych)

obejmują:
developing all skills: reading, writing, listening and speaking, academic writing I grammar

przedmioty kierunkowe 2 – nauka o języku:

 1. Introduction to linguistics
 2. Descriptive grammar
 3. Polish-English contrastive grammar
 4. Sociolinguistics

przedmioty kierunkowe 3 – nauka o literaturze i kulturze:

 1. British history and culture
 2. English literature
 3. American history, literature and culture
 4. Reading literary texts

przedmioty podstawowe – kompetencje kluczowe:

 1. Business meetings and negotiations
 2. Presentation skills
 3. Podstawy mikroekonomii i makroekonomii
 4. English in the media
 5. Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 6. Tworzenie i administrowanie stron internetowych
Przedmioty specjalizacji ENGLISH IN BUSINESS
 1. Integrated Business English skills.
 2. Advertising and PR
 3. Working with human resources
 4. Introduction to marketinng
 5. Business translation
Przedmioty specjalizacji ENGLISH/POLISH and POLISH/ENGLISH TRANSLATION
 1. Introduction to translation studies
 2. Translation of literary works
 3. Tłumaczenie tekstów użytkowych
 4. Film translation
 5. Text editing
 6. Elementy gramatyki i kultury języka polskiego
 7. Interpreting
 8. Zarządzanie w przemyśle tłumaczeniowym
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-15.00
sob 9.00-15.00 (do 21 października)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян