SERWIS REKRUTACYJNY

Studia I stopnia
wydział:Lekarski i Nauk o Zdrowiu
kierunek:Kosmetologia
rodzaj:studia I stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:6
cena za semestr:stac. 3300 / niestac. 3300
więcej w Opłaty
Na tym kierunku także studia II stopnia
Strona Wydziału

Kosmetologia

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat
Profil studiów: praktyczny

Liczba godzin zajęć ogółem: 2135 / 1698
Liczba ECTS ogółem: 180 / 180

Profil absolwenta

Studia na kierunku Kosmetologia w Krakowskiej Akademii pozwalają na przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz regeneracyjnych skóry, potrafiących ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie skóry zmienionej chorobowo. Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólna z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu estetyki i makijażu, kosmetologii, w szczególności, obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej.
Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, a także w zależności od wybranej specjalizacji współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów estetycznych bądź dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Ukończenie studiów I stopnia stanowi podstawę do dalszego kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Plan studiów i organizacja zajęć

W toku kształcenia realizowane są przedmioty teoretyczne i praktyczne. Szczególną uwagę poświęca się na praktyczne i aktywizujące oraz specjalistyczne nauczanie. Program realizowany jest zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na podstawie stosownych regulacji prawnych.
W toku kształcenia realizowane są przedmioty kierunkowe, takie jak: kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca, dermatologia, estetyka, higiena, chemia surowców kosmetycznych, receptura kosmetyczna i ziołolecznictwo, przedmioty podstawowych nauk medycznych: anatomia, fizjologia i patofizjologia, przedmioty biologiczno-chemiczne: biochemia, farmakologia, immunologia, mikrobiologia i biofizyka, a także wybierane przez studentów przedmioty fakultatywne, m.in. alergologia, żywienie w kosmetologii, psychodietetyka, suplementy diety, SPA i wellness, techniki masażu w kosmetologii, aromaterapia, analiza sensoryczna, elementy wizażu, elementy podologii, podstawy prawne działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, biznes plan.

Szczególną uwagę poświęca się przygotowaniu praktycznemu studentów do wykonywania zawodu. Uczelnia posiada własne zaplecze laboratoryjne oraz pracownie kosmetyczne, w których prowadzone są ćwiczenia przez wykwalifikowaną kadrę czynnych zawodowo kosmetologów. Po pierwszym i drugim roku studiów realizowane są także praktyki zawodowe, których głównym celem jest zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zdobytych w toku ćwiczeń. Uczelnia umożliwia samodzielny wybór dogodnego miejsce odbywania praktyki.
Studia kończą się egzaminem teoretyczno-praktycznym oraz obroną pracy licencjackiej. Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjat kierunku Kosmetologia.

Dlaczego warto studiować u nas

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i chemicznych gwarantuje wysoki poziom prowadzonych wykładów, konwersatoriów i zajęć praktycznych.
Dysponujemy również doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności pielęgnacyjne.
Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach kosmetologicznych, dzięki którym nasz student zapozna się z tajnikami pracy w zawodzie pod kierunkiem najlepszych specjalistów.

Działające od 2013 roku na Wydziale Koło Naukowe „Manufaktura piękna daje możliwość rozszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, kursów i szkoleń, udział w konferencjach i targach kosmetycznych, SPA i wellness, przygotowywanie skryptów i rozpraw naukowych, organizowanie wycieczek o charakterze naukowym, współudział w badaniach naukowych w zakresie kosmetologii, współpracy z innymi organizacjami realizującymi podobne cele, a ponadto organizowanie imprez integracyjnych.

DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

Polityka prywatności | administracja stroną: www@afm.edu.pl