SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia I stopnia

Collegium Medicum – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:
Kosmetologia

Poziom studiów:
studia I stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
6

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
licencjat

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4700 zł | studia niestacjonarne: 4700 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

lub do wyczerpania limitu miejsc.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia II stopnia

Kosmetologia

Profil absolwenta

Studia na kierunku Kosmetologia w Krakowskiej Akademii pozwalają na przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz regeneracyjnych skóry, potrafiących ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie skóry zmienionej chorobowo. Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólna z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu estetyki i makijażu, kosmetologii, w szczególności, obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej.
Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, a także w zależności od wybranej specjalizacji współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów estetycznych bądź dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Ukończenie studiów I stopnia stanowi podstawę do dalszego kształcenia na poziomie uzupełniających studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Plan studiów i organizacja zajęć

W toku kształcenia realizowane są przedmioty teoretyczne i praktyczne. Szczególną uwagę poświęca się na praktyczne i aktywizujące oraz specjalistyczne nauczanie. Program realizowany jest zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na podstawie stosownych regulacji prawnych.
W toku kształcenia realizowane są przedmioty kierunkowe, takie jak: kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca, dermatologia, estetyka, higiena, chemia surowców kosmetycznych, receptura kosmetyczna i ziołolecznictwo, przedmioty podstawowych nauk medycznych: anatomia, fizjologia i patofizjologia, przedmioty biologiczno-chemiczne: biochemia, farmakologia, immunologia, mikrobiologia i biofizyka, a także wybierane przez studentów przedmioty fakultatywne, m.in. alergologia, żywienie w kosmetologii, psychodietetyka, suplementy diety, SPA i wellness, techniki masażu w kosmetologii, aromaterapia, analiza sensoryczna, elementy wizażu, elementy podologii, podstawy prawne działalności gospodarczej, zarządzanie personelem, biznes plan.

Szczególną uwagę poświęca się przygotowaniu praktycznemu studentów do wykonywania zawodu. Uczelnia posiada własne zaplecze laboratoryjne oraz pracownie kosmetyczne, w których prowadzone są ćwiczenia przez wykwalifikowaną kadrę czynnych zawodowo kosmetologów. Po pierwszym i drugim roku studiów realizowane są także praktyki zawodowe, których głównym celem jest zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zdobytych w toku ćwiczeń. Uczelnia umożliwia samodzielny wybór dogodnego miejsce odbywania praktyki.
Studia kończą się egzaminem teoretyczno-praktycznym oraz obroną pracy licencjackiej. Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjat kierunku Kosmetologia.

Dlaczego warto studiować u nas

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i chemicznych gwarantuje wysoki poziom prowadzonych wykładów, konwersatoriów i zajęć praktycznych.
Dysponujemy również doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności pielęgnacyjne.
Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach kosmetologicznych, dzięki którym nasz student zapozna się z tajnikami pracy w zawodzie pod kierunkiem najlepszych specjalistów.

Działające od 2013 roku na Wydziale Koło Naukowe „Manufaktura piękna daje możliwość rozszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii poprzez organizowanie paneli dyskusyjnych, kursów i szkoleń, udział w konferencjach i targach kosmetycznych, SPA i wellness, przygotowywanie skryptów i rozpraw naukowych, organizowanie wycieczek o charakterze naukowym, współudział w badaniach naukowych w zakresie kosmetologii, współpracy z innymi organizacjami realizującymi podobne cele, a ponadto organizowanie imprez integracyjnych.

Ramowy program studiów

Kosmetologia – I stopień studia stacjonarne
SUMAGodziny kontaktowe – wynikające z planów studiówGodziny niekontaktowe- praca własna studenta pod kierunkiem nauczycielaECTS
 Nauki podstawowe
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej2510151
Anatomia10030704
Biologia z genetyką12550755
Histologia10040604
Podstawy chemii15060906
Pierwsza pomoc przedmedyczna2515101
Fizjologia i patofizjologia7540353
Biochemia i biofizyka dla kosmetologów10040604
Farmakologia w kosmetologii5020302
Mikrobiologia5020302
Podstawy alergologii i immunologii252051
Podstawy statystyki2510151
Akademia polskiego filmu/Podstawy socjologii5030202
Nauki kierunkowe
Substancje aktywne kosmetyków5015352
Estetyka5030202
Dermatologia12570555
Chemia surowców kosmetycznych10060404
Rośliny w kosmetologii252051
Aparatura w kosmetologii5020302
Higiena i profilaktyka zawodowa5015352
Receptury kosmetyczne z elementami technologii kosmetycznej12550755
Naturalne surowce kosmetyczne/Aromaterapia5020302
Analiza sensoryczna/Wizaż252501
Fizykoterapia i masaż7560153
Niefarmakologiczne metody leczenia w dermatologii i kosmetologii252051
Bariery własne w komunikatywności i autoprezentacji/Biznes plan2515101
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego/Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE5015352
Kreatywność w zarządzaniu gabinetem kosmetycznym7530453
Antropologia kulturowa/ Wiedza o kulturze7530453
Mechanizmy starzenia się skóry2510151
Techniki masażu w kosmetologii5020302
Estetyka a środowisko pracy2515101
Nauki specjalistyczne
Kosmetologia pielęgnacyjna57528029523
Podstawy prawa/ zakładanie i rozliczanie własnej działalności gospodarczej10030704
Elementy podologii/Metody i techniki biorewitalizacji skóry5025252
Podstawy kosmetologii leczniczej5040102
Kosmetologia upiększająca27514513011
Kosmetologia w stanach chorobowych10020804
Specjalistyczna kosmetologia poszczególnych okresów życia/Estetyka a stany chorobowe skóry5025252
SPA i Welness/Estetyka a stany chorobowe skóry5020302
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego2503022010
Badanie bezpieczeństwa i efektywności działania kosmetyków7530453
Kosmetologia i medycyna pracy5020302
Podologia7525503
Kosmetologia w sporcie/Estetyka w stanach nowotworowych252051
Język obcy200120808
Praktyka zawodowa
Praktyki zawodowe960960 24
WF6060  
BHP    
SUMA CAŁOŚĆ:486027152145180
Kosmetologia – I stopień studia niestacjonarne
SUMAGodziny kontaktowe – wynikające z planów studiówGodziny niekontaktowe- praca własna studenta pod kierunkiem nauczycielaECTS
 Nauki podstawowe
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej2510151
Anatomia10020804
Biologia z genetyką12540855
Histologia10020804
Podstawy chemii150401106
Pierwsza pomoc przedmedyczna2515101
Fizjologia i patofizjologia7520553
Biochemia i biofizyka dla kosmetologów10020804
Farmakologia w kosmetologii5015352
Mikrobiologia5010402
Podstawy alergologii i immunologii2510151
Podstawy statystyki2510151
Akademia polskiego filmu/Podstawy socjologii5030202
Nauki kierunkowe
Substancje aktywne kosmetyków5010402
Estetyka5020302
Dermatologia12560655
Chemia surowców kosmetycznych10030704
Rośliny w kosmetologii2510151
Aparatura w kosmetologii5015352
Higiena i profilaktyka zawodowa5010402
Receptury kosmetyczne z elementami technologii kosmetycznej12530955
Naturalne surowce kosmetyczne/Aromaterapia5010402
Analiza sensoryczna/Wizaż252051
Fizykoterapia i masaż7535403
Niefarmakologiczne metody leczenia w dermatologii i kosmetologii2515101
Bariery własne w komunikatywności i autoprezentacji/Biznes plan2510151
Psychologia stresu i wypalenia zawodowego/Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE5015352
Kreatywność w zarządzaniu gabinetem kosmetycznym7530453
Antropologia kulturowa/ Wiedza o kulturze7520553
Mechanizmy starzenia się skóry 2510151
Techniki masażu w kosmetologii5015352
Estetyka a środowisko pracy2510151
Nauki specjalistyczne
Kosmetologia pielęgnacyjna57518039523
Podstawy prawa/ zakładanie i rozliczanie własnej działalności gospodarczej10030704
Elementy podologii/Metody i techniki biorewitalizacji skóry5015352
Podstawy kosmetologii leczniczej5020302
Kosmetologia upiększająca2758019511
Kosmetologia w stanach chorobowych10015854
Specjalistyczna kosmetologia poszczególnych okresów życia/Estetyka a stany chorobowe skóry5015352
SPA i Welness/Estetyka a stany chorobowe skóry5010402
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego2503022010
Badanie bezpieczeństwa i efektywności działania kosmetyków7515603
Kosmetologia i medycyna pracy5010402
Podologia7525503
Kosmetologia w sporcie/Estetyka w stanach nowotworowych2510151
Język obcy200120808
Praktyka zawodowa
Praktyki zawodowe960960 24
BHP    
SUMA CAŁOŚĆ:486021702690180
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України