SERWIS
REKRUTACYJNY

Studia II stopnia

Collegium Medicum – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów:
Kosmetologia

Poziom studiów:
studia II stopnia

Forma studiów:
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów:
4

Profil studiów:
praktyczny

Nadawany tytuł:
magister

Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)

Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 4500 zł | studia niestacjonarne: 4500 zł

Termin rekrutacji na ten kierunek:

> 15 maja-30 września 2024 r.

Tegoroczni maturzyści mogą składać dokumenty po uzyskaniu świadectwa dojrzałości.

W uzasadnionych wypadkach Rektor, działając na pisemny umotywowany wniosek kandydata może wyrazić zgodę na przyjęcie dokumentów wymaganych przy postępowaniu rekrutacyjnym po terminie określonym przez Senat zakreślając ostateczny termin ich złożenia.

Na tym kierunku także studia I stopnia

Kosmetologia

Studia II stopnia na kierunku Kosmetologia to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy ukończyli naukę na studiach licencjackich na tym kierunku.

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego studia te trwają 2 lata (4 semestry) i są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim, który ma charakter teoretyczno-praktyczny oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra kosmetologii. Obie formy studiów obejmują te same zakładane efekty kształcenia, tę samą liczbę punktów ECTS i wymiar godzin praktyk zawodowych.

Studia na tym kierunku zapewniają możliwość korzystania z laboratoriów i specjalistycznych, dobrze wyposażonych pracowni. Podczas zajęć praktycznych studenci Kosmetologii zyskują konkretne zawodowe umiejętności. Wykłady, ćwiczenia, lektoraty czy seminaria prowadzone są w taki sposób, aby przyszli kosmetolodzy dysponowali szeroką wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, dermatologii, farmacji, fizyki oraz chemii kosmetycznej.
Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia przygotowani są do pracy w gabinetach kosmetologicznych, gabinetach SPA oraz gabinetach odnowy biologicznej. Posiadają również niezbędne kompetencje potrzebne do pracy w przemyśle kosmetyczno-farmaceutycznym oraz jako propagatorzy zdrowego stylu życia. Profesjonalna wiedza związana z branżą kosmetologiczną jest niezwykle przydatna nie tylko w pracy na stanowisku kosmetologa. ale również w szeroko pojętej dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych między innymi w pracy jako edukator w projektach związanych z promocją zdrowia.
Kształcenie obejmuje: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetologicznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także ekonomiczno-prawnych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia.

Kryteria przyjęć na kierunek Kosmetologia studia II stopnia

O przyjęcie mogą się ubiegać wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia.

Ramowy program studiów II stopnia

studia stacjonarne

przedmiot SUMA Godziny kontaktowe – wynikające z planów studiów Godziny niekontaktowe – praca własna studenta pod kierunkiem nauczyciela ECTS
Podstawy onkologii skóry 75 30 45 3
Prawidłowe żywienie i suplementacja diety 75 35 40 3
Mikrobiologia, mykologia i parazytologia w gabinecie kosmetologicznym 75 30 45 3
Biologia molekularna w kosmetologii 50 15 35 2
Toksykologia kosmetyków 25 20 5 1
przedmiot SUMA Godziny kontaktowe – wynikające z planów studiów Godziny niekontaktowe – praca własna studenta pod kierunkiem nauczyciela ECTS
Zabiegi aparaturowe i laserowe w kosmetologii 50 35 15 2
Syntetyczne surowce kosmetyczne 50 30 20 2
Receptura preparatów kosmetycznych 75 30 45 3
Surowce naturalne i ziołolecznictwo – kosmetyka naturalna 75 25 50 3
Etiopatogeneza chorób skóry 75 20 55 3
Ziołowe preparaty kosmetyczne/Sensoryka i środki zapachowe 100 35 65 4
Medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej 50 20 30 2
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej 50 20 30 2
Prawo kosmetyczne 50 20 30 2
Nowoczesne trendy w recepturowaniu kosmetyków 50 20 30 2
Metody oceny działania kosmetyków/ Wykorzystanie laserów w kosmetologii 50 30 20 2
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych 50 25 25 2
Techniki relaksacji 25 20 5 1
Masaż/ Metody fizykalne w kosmetologii 75 35 40 3
przedmiot SUMA Godziny kontaktowe – wynikające z planów studiów Godziny niekontaktowe – praca własna studenta pod kierunkiem nauczyciela ECTS
Projektowanie zabiegów kosmetycznych leczniczych i estetycznych 300 125 175 12
Krytyczna analiza piśmiennictwa biomedycznego z elementami pisania artykułów naukowych/ Podstawy biostatystyki i metaanalizy danych 100 30 70 4
Kosmetologia lecznicza 75 30 45 3
Biofarmacja kosmeceutyków/Biotechnologia kosmetyków 75 25 50 3
Kosmetologia z elementami podologii 200 105 95 8
Język angielski 50 30 20 2
Ograniczenia etyczne i regulacje prawne dotyczące prowadzenia eksperymentów/ Regulacje prawne i procesy rejestracyjne: kosmetyków, suplementów diety 100 25 75 4
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 150 40 110 6
Metodologia pisania pracy magisterskiej 450 60 390 18
przedmiot SUMA Godziny kontaktowe – wynikające z planów studiów Godziny niekontaktowe – praca własna studenta pod kierunkiem nauczyciela ECTS
Praktyki zawodowe 360 360 15
BHP

studia niestacjonarne

przedmiot SUMA Godziny kontaktowe – wynikające z planów studiów Godziny niekontaktowe – praca własna studenta pod kierunkiem nauczyciela ECTS
Podstawy onkologii skóry 75 15 60 3
Prawidłowe żywienie i suplementacja diety 75 20 55 3
Mikrobiologia, mykologia i parazytologia w gabinecie kosmetologicznym 75 20 55 3
Biologia molekularna w kosmetologii 50 10 40 2
Toksykologia kosmetyków 25 15 10 1
przedmiot SUMA Godziny kontaktowe – wynikające z planów studiów Godziny niekontaktowe – praca własna studenta pod kierunkiem nauczyciela ECTS
Zabiegi aparaturowe i laserowe w kosmetologii 50 15 35 2
Syntetyczne surowce kosmetyczne 50 20 30 2
Receptura preparatów kosmetycznych 75 25 50 3
Surowce naturalne i ziołolecznictwo – kosmetyka naturalna 75 20 55 3
Etiopatogeneza chorób skóry 75 20 55 3
Ziołowe preparaty kosmetyczne/Sensoryka i środki zapachowe 100 25 75 4
Medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej 50 15 35 2
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej 50 20 30 2
Prawo kosmetyczne 50 10 40 2
Nowoczesne trendy w recepturowaniu kosmetyków 50 10 40 2
Metody oceny działania kosmetyków/ Wykorzystanie laserów w kosmetologii 75 25 50 3
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych 50 10 40 2
Techniki relaksacji 25 15 10 1
Masaż/ Metody fizykalne w kosmetologii 75 20 55 3
przedmiot SUMA Godziny kontaktowe – wynikające z planów studiów Godziny niekontaktowe – praca własna studenta pod kierunkiem nauczyciela ECTS
Projektowanie zabiegów kosmetycznych leczniczych i estetycznych 300 70 230 12
Krytyczna analiza piśmiennictwa biomedycznego z elementami pisania artykułów naukowych/ Podstawy biostatystyki i metaanalizy danych 100 20 80 4
Kosmetologia lecznicza 50 20 30 2
Biofarmacja kosmeceutyków/Biotechnologia kosmetyków 75 15 60 3
Kosmetologia z elementami podologii 200 75 125 8
Język angielski 50 30 20 2
Ograniczenia etyczne i regulacje prawne dotyczące prowadzenia eksperymentów/ Regulacje prawne i procesy rejestracyjne: kosmetyków, suplementów diety 100 20 80 4
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 150 20 130 6
Metodologia pisania pracy magisterskiej 450 60 390 18
przedmiot SUMA Godziny kontaktowe – wynikające z planów studiów Godziny niekontaktowe – praca własna studenta pod kierunkiem nauczyciela ECTS
Praktyki zawodowe 360 360 15
BHP
DZIAŁ REKRUTACJI
na studia magisterskie oraz I i II stopnia

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (13 lipiec - 12 październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04

UA Сайт для громадян України