SERWIS REKRUTACYJNY

Studia II stopnia
wydział:Lekarski i Nauk o Zdrowiu
kierunek:Kosmetologia
rodzaj:studia II stopnia
tryb:stacjonarne / niestacjonarne
ilość semestrów:4
cena za semestr:stac. 3700 / niestac. 3700
więcej w Opłaty
Na tym kierunku także studia I stopnia
Strona Wydziału

Kosmetologia

Studia II stopnia na kierunku Kosmetologia to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy ukończyli naukę na studiach licencjackich na tym kierunku.

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego studia te trwają 2 lata (4 semestry) i są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne kończą się złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim, który ma charakter teoretyczno-praktyczny oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra kosmetologii. Obie formy studiów obejmują te same zakładane efekty kształcenia, tę samą liczbę punktów ECTS i wymiar godzin praktyk zawodowych.

Studia na tym kierunku zapewniają możliwość korzystania z laboratoriów i specjalistycznych, dobrze wyposażonych pracowni. Podczas zajęć praktycznych studenci Kosmetologii zyskują konkretne zawodowe umiejętności. Wykłady, ćwiczenia, lektoraty czy seminaria prowadzone są w taki sposób, aby przyszli kosmetolodzy dysponowali szeroką wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, dermatologii, farmacji, fizyki oraz chemii kosmetycznej.
Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia przygotowani są do pracy w gabinetach kosmetologicznych, gabinetach SPA oraz gabinetach odnowy biologicznej. Posiadają również niezbędne kompetencje potrzebne do pracy w przemyśle kosmetyczno-farmaceutycznym oraz jako propagatorzy zdrowego stylu życia. Profesjonalna wiedza związana z branżą kosmetologiczną jest niezwykle przydatna nie tylko w pracy na stanowisku kosmetologa. ale również w szeroko pojętej dziedzinie nauk o zdrowiu i nauk medycznych między innymi w pracy jako edukator w projektach związanych z promocją zdrowia.
Kształcenie obejmuje: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetologicznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także ekonomiczno-prawnych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych na studiach II stopnia na kierunku Kosmetologia.

Kosmetologia – II stopień studia stacjonarne – ramowy program studiów
SUMAGodziny kontaktowe – wynikające z planów studiówGodziny niekontaktowe- praca własna studenta pod kierunkiem nauczycielaECTS
 Nauki podstawowe
Podstawy onkologii skóry7530453
Prawidłowe żywienie i suplementacja diety7535403
Mikrobiologia, mykologia i parazytologia w gabinecie kosmetologicznym7530453
Biologia molekularna w kosmetologii5015352
Toksykologia kosmetyków252051
Nauki kierunkowe    
Zabiegi aparaturowe i laserowe w kosmetologii5035152
Syntetyczne surowce kosmetyczne5030202
Receptura preparatów kosmetycznych7530453
Surowce naturalne i ziołolecznictwo – kosmetyka naturalna7525503
Etiopatogeneza chorób skóry7520553
Ziołowe preparaty kosmetyczne/Sensoryka i środki zapachowe10035654
Medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej5020302
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej5020302
Prawo kosmetyczne5020302
Nowoczesne trendy w recepturowaniu kosmetyków5020302
Metody oceny działania kosmetyków/ Wykorzystanie laserów w kosmetologii5030202
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych5025252
Techniki relaksacji252051
Masaż/ Metody fizykalne w kosmetologii7535403
Nauki specjalistyczne
Projektowanie zabiegów kosmetycznych leczniczych i estetycznych30012517512
Krytyczna analiza piśmiennictwa biomedycznego z elementami pisania artykułów naukowych/ Podstawy biostatystyki i metaanalizy danych10030704
Kosmetologia lecznicza7530453
Biofarmacja kosmeceutyków/Biotechnologia kosmetyków7525503
Kosmetologia z elementami podologii200105958
Język angielski5030202
Ograniczenia etyczne i regulacje prawne dotyczące prowadzenia eksperymentów/ Regulacje prawne i procesy rejestracyjne: kosmetyków, suplementów diety10025754
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego150401106
Metodologia pisania pracy magisterskiej4506039018
Praktyka zawodowa
Praktyki zawodowe360360 15
     
BHP    
SUMA CAŁOŚĆ:298513251660120
Kosmetologia – II stopień studia niestacjonarne – ramowy program studiów
SUMAGodziny kontaktowe – wynikające z planów studiówGodziny niekontaktowe- praca własna studenta pod kierunkiem nauczycielaECTS
 Nauki podstawowe
Podstawy onkologii skóry7515603
Prawidłowe żywienie i suplementacja diety7520553
Mikrobiologia, mykologia i parazytologia w gabinecie kosmetologicznym7520553
Biologia molekularna w kosmetologii5010402
Toksykologia kosmetyków2515101
Nauki kierunkowe  
Zabiegi aparaturowe i laserowe w kosmetologii5015352
Syntetyczne surowce kosmetyczne5020302
Receptura preparatów kosmetycznych7525503
Surowce naturalne i ziołolecznictwo – kosmetyka naturalna7520553
Etiopatogeneza chorób skóry7520553
Ziołowe preparaty kosmetyczne/Sensoryka i środki zapachowe10025754
Medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej5015352
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej5020302
Prawo kosmetyczne5010402
Nowoczesne trendy w recepturowaniu kosmetyków5010402
Metody oceny działania kosmetyków/ Wykorzystanie laserów w kosmetologii7525503
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w gabinetach kosmetycznych5010402
Techniki relaksacji2515101
Masaż/ Metody fizykalne w kosmetologii7520553
Nauki specjalistyczne
Projektowanie zabiegów kosmetycznych leczniczych i estetycznych3007023012
Krytyczna analiza piśmiennictwa biomedycznego z elementami pisania artykułów naukowych/ Podstawy biostatystyki i metaanalizy danych10020804
Kosmetologia lecznicza5020302
Biofarmacja kosmeceutyków/Biotechnologia kosmetyków7515603
Kosmetologia z elementami podologii200751258
Język angielski5030202
Ograniczenia etyczne i regulacje prawne dotyczące prowadzenia eksperymentów/ Regulacje prawne i procesy rejestracyjne: kosmetyków, suplementów diety10020804
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego150201306
Metodologia pisania pracy magisterskiej4506039018
Praktyka zawodowa
Praktyki zawodowe360360 15
     
BHP    
SUMA CAŁOŚĆ:298510201965120
DZIAŁ REKRUTACJI

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, parter

czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

rekrutacja@afm.edu.pl
tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

UA - Інформація для іноземних громадян

administracja stroną: www@afm.edu.pl